Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA - DİVRİĞİLİ BUDALA İSMAİL
....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA - DİVRİĞİLİ VELİ
....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: ABDAL MAHLASLI HALK
Abdallar, nefisleri köreltmek, kibirden kaçınmak için dilenmeyi kendilerine caiz görmüşler, gittikleri kaza ve köylerde bellerine zincirle taktıkları boynuzdan yapılma nefirlerini üfler, kudümlerine vurarak nefesler söyler, zikir ve sema ederlerdi....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: DERÛNÎ
Derûnî, şiirleri tasavvuf ve aşka konuludur. Bu kavramlar, Alevî-Bektaşî itikadı çerçevesinde yansıtılmıştır. Söyleyişi ve konuya vukufiyyeti sağlam bir âşıktır....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: KARACAOĞLAN
Aşağıda metinlerini verdiğimiz Karacaoğlan’ın şiirleri kitaplığımızdaki 9, 12, 19 ve 25 numaralı cönklerde yer almaktadır. Bu alanda araştırma yapacaklara yardımcı olmak gayesiyle bir an önce yayımlanmasının uygun olacağını düşündüm. Ancak şiir metinlerini vermeden önce cönkleri tanıtmanın yerinde olacağı düşüncesindeyim....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: LÜGAZLER
....

CÖNKLERİN ÖNEMİ VE CÖNKLERLE İLGİLİ OLARAK YAPILMASI GEREKENLER
......

ÇAMŞIHI YÖRESİ ÂŞIKLARI VE FEYZULLAH ÇINAR
......

ÇAMŞIHI, EMLEK VE İLBEYLİ YÖRESİ ÂŞIKLARI
....

ÇILDIRLI İRFANÎ ÜZERİNE BİR KİTAP
......

ÇOK KAFİYELİ ŞİİRLER ÜZERİNE YENİ DÜŞÜNCELER
Kafiyenin şiirimizde her ne kadar mısra sonlarında olduğu görülürse de mısra ortalarında, hatta mısra başlarında dahi yer alabilmektedir. Nitekim Türk şiirinin ilk örneklerinde kafiye mısra başında idi. Bu cins kafiyeler “baş kafiye” olarak isimlendirilir....

DAVUT SULARΒNİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ
......

DERVİŞ MAHLASLI HALK ŞAİRLERİ
Derviş; dünyanın malında ve mülkünde gözü olmayan, masivadan arınıp kendini Allah’a veren kişi. Veli ve eren sözleri ile de derviş kastedilir. Kapı eşiği anlamına da gelir. Bu bakımdan derviş, tıpkı başkalarının basıp geçtiği kapı eşiği gibi her şeye tahammül etmek durumundadır. ...

DEVELİLİ SEYRANİ'NİN ÖZLÜ SÖZLERİ
'Ariflere mahsus çiğ söz pişirmek' diyor arif Seyrani....

DİVAN ŞİİRİ ve XIX. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE GÜZEL TASVİRİ
Şairin gönül verdiği yahut hayâlinden geçen güzel, üstün vasıflara sahiptir. Perilerden, hûrilerden hülasa güzellerin güzelinden daha da güzeldir. Güzelliğiyle cihanı aydınlatır....

EDEBİYATIMIZDA ÂŞIK KOLLARI VE ŞENLİK KOLU
Âşık Edebiyatında çırak yetiştirme geleneği yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerden biridir. Usta âşık saza ve söze kabiliyeti olan bir genci çırak edinir, yanında gezdirir, saz ve söz meclislerine sokar, günü gelince mahlasını verir....

EMLEK YÖRESİ ÂŞIKLARI
....

EMLEK YÖRESİNDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ
Bugün, Emlek yöresinde büyük çoğunluğu Şarkışla’da olmak üzere Yıldızeli, Gemerek, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Akdağmadeni’nde 80 civarında köy vardır. Bunların içinde Kaldurak, Verdikışlası gibi pek çok yerleşim merkezi bugün mevcut değildir....

EMSALÎ VE DAVUT SULARİ’NİN KANGAL’DA BULUŞMASI
Emsalî 1900 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinin Sarıpınar (Sekiliyurt) köyünde doğmuş, 29.3.1978’de Konya’da vefat etmiştir. Mezarı Konya’dadır. Mahlasını Ruhsatî vermiştir. Şiire gençliğinde başlamıştır. Sazı yoktur fakat irticali kuvvetlidir. Davut Sulari ise, 1925’te Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde doğmuş, 18.1.1985 yılında Erzincan’da ölmüştür. Sazı ve irticali kuvvetli âşıktır. Şiirlerini güzel sesiyle kendisine mahsus ezgilerle okumuştur. Pek çok eseri TRT Repertuarına girmiştir....

GİRESUN'DA ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ
Pek çoğu lise veya daha üst seviyede tahsil yapmış olan bu şairler, serbest yahut beyitlerle yazdığı şiirlerin yanı sıra hece ile de şiirler vücuda getirmişlerdir. Genellikle 8 ve 11, bazen da 14 / 15 heceyi tercih etmiş olan bu şairler içinde şiirleri bestelenmiş olanlar da vardır. Sözgelişi sözkonusu şairler ve onların bestelenmiş şiirlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:...

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.