Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN BİLMECELERİNE METODİK BİR YAKLAŞIM
......

BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERİNİN DÜZGÜ NİTELİĞİNDEKİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ
Düzgüler kafiye yönünden zengin sözlerdir. Kelimelerdeki anlam ve ses zenginliği, tesadüfî değildir. Kelimeler özenle seçilirken, söze ahenk ve müzikalite de kazandırılmıştır. Bütün bunların bir araya getirilmesiyle sağlam ve kalıcı yapıda sözler ortaya çıkmıştır....

HAC HATIRALARI VE FIKRALARINDA MİZAH UNSURLARI
......

HALK ŞİİRİNDE GELİN-KAYNANA
Oğlunu evlendirmeden önce ideal bir kaynana olacağını gelini diğer bir kızı olarak göreceğini sık sık söyleyen kadınla, kaynanasını annesinin yerine koyacağını, örnek bir gelin olacağını söyleyen kızın ifadeleri sözde kalır, kısa bir zaman sonra geçimsizlikler ortaya çıkar....

İSTANBUL SEMTLERİNİ KONU EDİNEN MANİLER CÖNKÜ
Türk kültüründe yazılı kaynaklar içinde cönkler önemli yer tutmaktadır. Kütüphanelerimizde ve özel şahıslarda bulunan çok sayıda cönklerdeki bilgiler ve ürünler hâlâ kültürümüze kazandırılmayı beklemektedir....

KIBRIS MANİERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Türkiye dışında bilinen maniler buralarda farklı şekillerde yaşatılmaktadır....

'MÜSTEZAT MANİ' TERİMİ DOĞRU MUDUR
Az sözlerle çok anlamların ifade edildiği, sevda konusu ağırlıkta olmak üzere hemen her konuda söylenmiş, yedi heceli, müstakil dörtlüklü şiirlere mani denir. Maniler genel olarak yedi hecelidir ve dört dizeden ibarettir....

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDEKİ MANİLER
Aşağıda kaydettiğimiz maniler, Sivas yöresinde tutulmuş cönklerde rastladığımız örneklerdir. Çoğunluğu yedi heceli ve yaygın olarak bilinmeyen manilerdir. Sözünü ettiğimiz cönkler, özel arşivimizde 9, 15, 17, 18, 19 21 numarada kayıtlıdırlar....

SİVAS’TA SUDA BOĞULMALARA VE SEL BASKINLARINA BAĞLI SÖYLENMİŞ AĞITLAR
Başta ölüm olmak üzere ayrılığın yahut üzüntünün doğurduğu ıstırap sebebiyle ortaya konulan lirik ve manzum ürünlere ağıt denir. Şayet ölenler için söyleniliyorsa, kendisine has makamla terennüm edilir....

SİVAS'TA SÖYLENMİŞ HARP AĞITLARI
......

Sayfalar: 1

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.