Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

ABDALLAR VE MİLLÎLİK KONUSUNDA HASSASİYETLERİ
Abdal sözü, tasavvufta, ulu zatlardan birisinin ölmesinden sonra, tanrı tarafından onun yerine geçirilen bir bölük insana verilen isim anlamında kullanılmıştır. XIII. ve XIV. yüzyıllarda 'derviş', XV. yüzyılda ise 'divane, meczup' sözleri Abdal kelimesiyle bir tutulmuştur…...

ALEVİLİK ÖĞRETİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ESER: FETVANAME RİSALESİ
'Alevilik Öğretisi Açısından Önemli Bir Eser: Fetvaname Risalesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 97, Mart 2021, s. 123-150. ...

ÂŞIK KARAOĞLAN’IN ŞİİRLERİNDE BABALAR
Daha ziyade yaşadığı coğrafyada ün kazanan Karaoğlan’ın alatımı duru ve sadedir. Şiirlerinde Anadolu Türkçesini nakış nakış işlemiştir. Dili o kadar sadedir ki, şiirlerini okuyanlar onu günümüz şairlerinden birisi sayar. İnancını, duygusunu, arzusunu, düşüncesini başarıyla dile getirmiştir....

ÂŞIK RUHSATİ’NİN HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İ KONU ALAN ŞİİRLERİ
Ruhsatî bedeli bir âşıktır. Birgün Kertme köyü mezrasında uyuya kalmış ve bu sırada pirlerin verdiği badeyi içmiştir. Mahlasını ise, Şeyh İbrahim Efendi vermiştir. Bazı şiirlerinde her ne kadar İcadî ve Cehdî mahlaslarını kullandığını söylüyorsa da bu mahlasla söylediği şiirine rastlanmamıştır. İrticali olan fakat saz çalmayan bir âşıktır....

Cönklerde Hacı Bektaş
Sivas Kaynaklı cönklerde yer alan ve Hacı Bektaş Veli'yi örnek alan şiirler tanıtılmıştır. ...

ERZİNCAN’DA MEDFUN BULUNAN TERZİ BABA’NIN İNANÇ SİLSİLESİNİN SİVAS’TAKİ UZANTILARI VE ÂŞIK RUHSATÎ
......

Hace-yi Cihan
Vahidî'nin kaleme aldığı ve 19 kütüphanede yazma nüshası bulunan eserin tanıtımına yer verilmiştir. ...

KOLUAÇIK HACIM SULTAN MENKIBESİ
Hakkında yazılmış velâyetnemeler olan Koluaçık Hacım Sultan’ı anlatan bir eser de tarafımızdan tespit edilmiş bulunmaktadır. Yazımızda, ileride bu konuda çalışacak olanlara yardımcı olmak gayesiyle bir başka metni olan aşağıdaki metni kaydetmeyi amaçladık....

KÜPELİ BABA VE KARDEŞLERİ
Kimdir bu Küpeli? Özelliği nedir? Nereden gelmiş, ne zaman yaşamış? Hayatı hakkında bilinen şeyler, ne derecededir? Bu soruları bazı kişilere yönelttiğimizde, tatminkâr bilgiler alamamamıza rağmen, önemli ipuçları ele geçirdik. Küpeli Baba’yı bildikleri kadarıyla...

SEYYİD GARİP MUSA VE ONU KONU EDİNEN ŞİİRLER
XIII. yüzyılın sonları, XIV. yüzyılın başlarında yaşadığı kuvvetle muhtemeldir. Bizi bu düşünceye götüren İspanyol Elçisi Klaviyo’nun hatıralarında yer alan bir bilgidir. Garip Musa’nın ailesi Musa Şeyhoğlu...

SİVAS AŞIKLARININ RAMAZAN KONULU DEYİŞLERİ
Türkler bir yandan ilmi çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da edebi eserlerde dini bilgilere yer vermeye başlamışlar. Türk halk şairleride kendi alanlarında boş durmamış, yüzyıllar boyunca dini konularda sayısız şiirler söylemişlerdir. ...

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE KIZILDELİ
....

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE SARI SALTUK
....

SİVAS’TA ÇEŞİTLİ İNANIŞLAR
1. Ayağının altı öpülen, çocuk küt olur. 2. Çocuğun tez konuşması için, el yıkanılan su çocuğa içirilir. 3. Yeni doğan çocuğun kirli höllük toprağı kırk gün saklanır;...

SİVAS’TA YATIRLAR
Türbede yatan zatın özelliğini kerametleri, yaşayışı, yaşadığı devir, tarikati belirtmekle beraber halkın ziyaret amacı da onun diğer ulu kişilerden farklı yönünü ortaya koyar. Biz de Sivas’taki yatırları bu çerçevede gruplandırmaya çalışacağız...

SİVAS’TA YATMAKTA OLAN HORASAN MERKEZLİ ANADOLU ERENLERİ
1071 Malazgirt zaferinden sonra akın akın, literatürde Diyar-ı Rum olarak adlandırılan Anadolu’ya gelen Horasan erenleri, Sivas yöresinde de faaliyet göstermişler; halkın üzerinde Ahmet Yesevî düşüncesini hâkim kılmaya çalışmışlardır. Anadolu’nun Onların gayretleri...

ŞEMSEDDİN SİVASÎ - MEVLİD-İ NEBİ
....

ŞEMSEDDİN SİVASΒNİN MEVLİD-İ NEBİ ADLI ESERİNİN YENİ BİR NÜSHASI
Şemseddin Sivasî Zile’de doğmuştur. Doğum tarihi hakkında birbirine yakın birkaç rakam telaffuz edilmişse de 1520 yılında doğduğu üzerindeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Zile’de doğduğu için kendisine Zilî de denilmiştir....

YOKSUL DERVİŞ'İN HZ. ALİ MEVLİDİ
....

YUNUS EMRE’NİN AKSARAY ORTAKÖY’DEKİ MEZARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Yunus Emre hakkında yapılmış olan çalışmalara baktığımızda, bu ulu zata ait Anadolu’nun muhtelif yörelerinde çok sayıda makam veya mezar zikredilir. Bunlardan Eskişehir-Sivrihisar, Aksaray-Ortaköy, Karaman, Bursa, Kula ile Salihli arası, Erzurum Duzcu köyü, Keçiborlu, Sandıklı,...

Sayfalar: 1

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.