Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

AHMET AYIK
Sivas Musiki Tarihi açısından bu isimlerin her biri hakkında biyografik çalışmanın yapılması, hatta bu konuda üniversitede bitirme yahut yüksek lisans tezinin hazırlanmasını elzem olarak görüyorum. Ben bu çalışmamda adı geçen isimlerden Ahmet Ayık’ı tanıtmaya çalışacağım....

ASKERLİK ÜZERİNE DERLEMELER
Erkekler için askerlik devresi, ömür boyu unutamayacağı hâtıralarla doludur. Askerlik anında yurdun dört bucağından ayrı karakterde, ayrı terbiye almış ve ayrı bölgenin insanıyla işbirliği,...

AZERBAYCAN’DA BAŞ VE BAŞTAKİ ORGANLARLA İLGİLİ HALK TEDAVİ USULLERİ
Bütün Türk coğrafyasında olduğu gibi Azerbaycan’da da halk, çeşitli ağrı, sızı, sancı, kırık, çıkık, çatlak, yara, sıkıntı vs. gibi pek çok hastalığa karşı kendine özgü usullerle tedavi yolları aramıştır. Biz, bildirimizde, Azerbaycan’da baş...

BEYREK’İN VASİYETİ VE TÜRK KÜLTÜR HAYATINDA VASİYET FİKRİ
Bir kişinin ölümünden sonra yapılmasını arzu ettiği dilekler diyebileceğimiz vasiyet, târih boyunca Türk kültür hayatında yer alan bir olgudur. Yukarıda adlarını zikrettiğimiz destan kahramanlarının veya târihî şahsiyetlerin vasiyetlerinin niteliğine geçmeden evvel, Beyrek’in vasiyeti üzerinde duralım....

DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK’TEKİ ŞİİRLER HECE ÖLÇÜLÜ MÜ ARUZ ÖLÇÜLÜ MÜ?
......

DÜĞÜNLERİMİZLE İLGİLİ TERİMLER VE BUNLARIN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
İnsan evlenme ile birlikte bağımlılıktan serbestliğe, kayıtsızlıktan sorumluluğa, tek yaşamadan çok kişi ile yaşamaya adım atmış olur. Bu kadar önemli unsurların varlığı ve şekillenmesi büyük hazırlık ve organizeleri de beraberinde getirir. Nitekim bir düğünün yapılması...

FOLKLORUMUZDA DUA VE BEDDUALAR
Dikkat edilirse, gerek dualarda gerekse beddualarda yüzlerce, hatta binlerce yıl eskilere dayanan sözlerin varlığı görülür. Sözgelişi; animizme bağlayabileceğimiz; 'Arkanda güneş parlasın.' 'Önünde ay parlasın.' yahut...

FOLKLORUMUZDA YANILTMACALAR
Söz cambazlıgına dayanan da yanıltmacalarda özellikle anlamlı yahut anlamsız olan birbirine yakın kelimeler seçilir ve onların çekimli sekilleri kullanılır. Dilin sürçmesi için, uzun yanıltmacaların bir defada,...

FOTOĞRAF ARKASI SÖZLER
Geçmişte, fotoğraf çektirmek başlı başına bir iş ve bir o kadar da sıkıntı ve çile idi. Hele hele fotoğraf filmi yandığında ve tekrar çektirme durumu hasıl olduğunda bu sıkıntı daha da artardı....

GAGAUZ TÜRKLERİNDE DÜĞÜNLE İLGİLİ TERİMLER
Doğumdan ölüme kadar insan hayatına yeni bir şekil, enerji, dinamizm, davranış ve yaşama tarzı kazandıran bir takım safhalar vardır. Bunların başında da düğünler gelir. İnsan hayatının önemli dönüm noktalarından olan evlenme geleneği, Türklük âleminde hâlâ bütün canlılığıyla yaşatılan geleneklerimizdir....

HALK KÜLTÜRÜNDE TEVRİYE
M. Fatih Köksal Armağanı...

KANGAL’DA ÇOCUK OYUNLARI
......

KIRGIZLARDA CA RAMAZAN
“Ca Ramazan”, Kırgızistan’da Ramazan ayında çocukların kapı kapı dolaşıp manzum sözler söyleyerek para, meyve, şeker veya kuruyemiş almaları geleneğidir. Bu gelenek, yüzyıllardan beri...

KIRGIZLARIN MİLLÎ OYUNU KÖKBÖRÜ
Kökbörü oyunu Kırgızların millî oyunudur. Nesilden nesile miras olarak aktarılan bu oyun, Kırgızların en çok rağbet ettiği ve heyecan duyduğu oyunlardandır. Kökbörü oyunu, Kırgızların yanı sıra başta Kazaklar ve Özbekler olmak üzere Asya’daki pek çok boyun da vazgeçilmez oyunları arasında olup...

KÜLTÜRÜMÜZDE KARDEŞ VELİLER İNANCI
Bu zatların halkın gönlüne taht kurmalarında, onların hayattayken gösterdikleri birtakım olağanüstülüklerin yani kerametlerin rolü büyüktür. Ne var ki hepsinin keramet sahibi olduğunu söylememiz mümkün değildir....

NEVRUZ GELENEĞİ VE KIRGIZLARDA NEVRUZ
Nevruz gelenegi, farklı devirlerde asırlardır farklı cografyalarda çesitli boy ve milletlerin yasattıkları bir gelenektir. Toplumlar bu gelenegi, kendilerine göre mitoloji yahut dini temele oturtmaya çalısmıstır. Dolayısıyla her toplumun kendisine ait birtakım pratikleri ortaya çıkmıs ve kültürel yayılma yoluyla da diger toplumlara geçmistir....

ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI
Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi bu yazıda sadece Ortaköy merkez folkloru üzerinde durulmamıştır. Ufak-tefek farklılıklar olmasına rağmen toplu olarak ele alınmıştır. çok farklı özellik gösterenleri de ayrıca...

OSMANLI MUTFAĞI
....

SIVAS ACIYURT KÖYÜ SEYİRLİK VE ÇOCUK OYUNLARI
Seyirlik oyunlardan sekiz tanesini tespit edebildim: Fincan, Buğday Satma, Arı sağma, Topçu Oyunu, Kemer Turası, Kemer Tiresi, Yüzük Saklama, Tosbağa Oyunu....

SİVAS HALK OYUNLARI
....

Sayfalar: 1 2

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.