Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

Bir Mecmua ve Makamlar Mesnevisi (NHP)
Mecmualarda manzum musiki makamlarına yer verilmiş şiir üzerinde durulmuştur. olarak kaydedilmiş...

BİR TÜRKÜNÜN DOĞUŞU -YAHUT- TÜRKÜ SEVDALISI BİR SİVASLININ FERYADI UYANDIM SABAH İLE
......

EMİRDAĞ YÖRESİ AĞITLARI
Ağıtlar, tıpkı dua, beddua, dilek ve öğütler gibi insanların bir arada yaşamaya başladığı ilk devirlerden itibaren var olan sözlü ürünlerdir ve insanlığın ortak özelliklerinden biridir....

İLBEYİ KÖYLERİNDE BAŞ ÖĞME TÜRKÜSÜ
Sivas’ta İlbeyi köyleri 42 paredir. Söylentiye göre İlbeyi boyu, Horasan’dan bin kadar çadırla yola çıkmış, bir kısmı Güney (Gaziantep, Halep)’de, bir kısmı da Sivas’ta mekân tutmuştur. Çok zengin olan folkloru gün geçtikçe orijinalitesini yitirmektedir. Bunun yanında, gelin evden alınmadan bir gün önce yapılmakta olan baş öğme geleneği gibi hâlâ yaşatılmakta olan pratikler de vardır....

KÂTİBİM TÜRKÜSÜ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
....

MUĞLA TÜRKÜLERİ
....

MUZAFFER SARISÖZEN’İN DERLEDİĞİ TÜRKÜLERDEKİ SÖZ YANLIŞLIKLARI
......

SARI GELİN ÜZERİNE BİR BAŞKA ANLATMA
Yorucu bir yolculuktan sonra Erzurum’un Gâvurboğan mahallesine geldik. Orada bir terk edilmiş çok eski bir harabe görüntüsündeki evin kenarına göçü durdurduk. Yanımızda Zeynep Nene dedikleri bir nenenin evi vardı. Ev, nenenin kendi eviydi ve büyük bir bahçe içerisindeydi....

SİVAS’TA TÜRKÜLÜ HALK OYUNLARI
......

SİVASLI ÂŞIKLARIN DİLİ İLE TÜRKÜLER
....

SİVAS'TA SUDA BOĞULMALARA VE SEL BASKINLARINA BAĞLI SÖYLENMİŞ AĞITLAR
....

ŞİİR VE TÜRKÜLERDE ÇİÇEK DAĞI
....

TRABZON YÖRESİ TÜRKÜLERİ
Pek çok alanda olduğu gibi, türkü alanında da zengin ve renkli cephesiyle dikkati çeken Trabzon yöresini türküler cephesiyle incelemeyi kayda değer gördük ve bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmamızda hareket noktamız, TRT Repertuarındaki türküler oldu....

ÜRGÜPLÜ REFİK BAŞARAN (1907-1945)
Refik Başaran, 1907’de Ürgüp’ün Taşkınpaşa köyünde doğmuştur. Mustafa Çavuş’la Emine Hanım’ın oğludur. Anneannesi bir Arap kızıdır. Dedesi Hacı Ali Ağa, bir ara Arabistan’a gider, dönüşte Arap kızı olan Şirin’i de yanında getirir, onunla evlenir. Refik’in annesi Emine bu evlilikten doğar. Refik’in biraz esmer oluşu da bu yüzdendir....

VAN'DA ERMENİ MEZALİMİ AĞITLARI
....

ZEYNEP TÜRKÜSÜ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR
....

Sayfalar: 1

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.