Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

GÜLÇINAR VE BEHRAMΒNİN LEBDEĞMEZ KARŞILAŞMALARI*
......

GÜRÜN’DE ÂŞIKLIK GELENEĞİ
Sivas, Orta Anadolu’da, tarihi önemi haiz bir ildir. Coğrafi alan olarak da Türkiye’nin ikinci büyük ili olduğunu da hatırlatmak isterim. Daha ilk çağlardan itibaren birçok kavim, burayı mekân tutmuş, kendisinden izler bırakmıştır....

HALK ŞAİRLERİNİN DİLİYLE SİVAS ÇERMİKLERİ
Pek çok konudaki şiirler yazan Sivas halk şairleri, çermik konusunda da bigâne kalmamış, bu vadide birçok şiirler vücuda getirmişlerdir. Biz bunlardan aşağıda -tespit edebildiğimiz- yedi şiiri kaydediyoruz. Şiirlerden üçü Kul Mehmed’e, ikisi Talip Kılıç’a, diğerleri de Sefil Selimî ile Vecdî’ye aittir....

HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR
Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin ezgi, konu veya şekil bakımından çeşitlilik göstermesi konuyu karmaşık hale getirmiş, bu alanın uzmanları onlara isim vermekte veya onları belli bir gruba sokmakta zorlanmıştır....

HOŞGÖRÜYE BAĞLI NASİHATLER
Kişilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar karşısında, başkaları tavır alırlar. Bu tavır, genellikle nasihat verme şeklinde olur. Tecrübeli, yaşlı, bilgili, saygıdeğer kişiler tarafından verilen nasihatler toplum düzeninin sağlanmasında ve devamında önemli fonksiyon icra ederler....

IRSİYET, ÂŞIKLIK VE BEŞ ÂŞIK
Kişilerin âşıklığa yönelmelerinde irsiyet önemli rol oynar. Bu konu hakkında daha önce Âşık Edebiyatı Araştırmaları (Sivas, 1998) kitabımızda ayrıntılı bilgi verdiğimizden burada aynı bilgileri tekrar etmek istemiyoruz....

KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TÜR VE ŞEKİL
......

KAHRAMANMARAŞ KAYNAKLI BİR CÖNK VE ÖZELLİKLERİ
....

KANGAL’DA ÂŞIKLIK GELENEĞİ
Kangal halk şairleri geleneği içinde adından söz ettiren ilk temsilci, XVII. yüzyılda Tekke köyünde yaşamış olan Sultan Samut’tur. Sultan Samut aynı zamanda Sivas’ta ve edebiyatımızdaki ilk âşıklardan birisidir. XIX. yüzyılda yaşayan Yelliceli Mahzunî, Kusurî, Visalî, Ruhsatî, Minhacî....

KANGALLI EMSALΒNİN TOKAT SEFERİ, TOKATLI İLHAMÎ İLE KARŞILAŞMASI
Emsalî, saz çalamayan, ancak irticali kuvvetli bir âşıktır. Arap alfabesine ve dini bilgilere vakıf birisidir. Uzun müddet köylerde imamlık yapmıştır. Halk şiiri geleneğini iyi bilen Emsalî, Ruhsatî Kolu âşıklarındandır....

Kangallı Emsalî'nin Tokat Seferi
Emsalî'nin muhtemele 1938 yılında Tokat'a gidip orada Âşık İlhamî ile karşılaşması anlatılmıştır. ...

KARACAOĞLAN VE DADALOĞLU'NUN DELİKTAŞLI RUHSATİ'YE ETKİLERİ
Aşık Edebiyatının temsilcisi aşıklar, eserlerini ortaya koyarken, şüphesiz bir takım sebeplerden etkilenirler....

KARACAOĞLAN'IN EFSANEVÎ KİŞİLİĞİ
Karacaoğlan hakkında yurdun muhtelif yerlerinde çeşitli efsaneler anlatmaktadır. Efsaneler müstakil olarak anlatıldığı gibi, bazı halk hikâyelerinin içinde de bulunabilmektedir. Karacaoğlan'ın efsanevî kişiliğini incelerken, tespit ettiğimiz...

KARŞILAŞMA, ATIŞMA VE DEYİŞME KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE FEYMANΒDEN ÖRNEKLER
Âşık tarzı şiir geleneği içinde karşılaşmalar, mümtaz bir yere sahiptir. Aslında, kişilerin birbiriyle manzum olarak söyleşmesi, Türklerde çok eskilere dayanır. İnsanlar, evde birlikte iş yaparken, tarlada çalışırken, yolda karşılaştıklarında yahut düğünlerde gruplar halinde...

KENDİ DİLİNDEN ÂŞIK SEFİL SELİMÎ
'Çoğu benden kağıt hüccet arıyor / Hal bilmeyen dip dedemi soruyor'...

KISASLI ÂŞIK SEFAΒNİN AKROSTİŞ HÜKÜMLÜ ŞİİRLERİ*
Yayımlandığı yer: Bilimsel Eksen, S. 30, Bahar-Yaz 2020, s. 30-43....

KORONAYI ATLATAN ÂŞIKLARIN DİLİNDEN KORONA
......

KOSOVA TÜRKLERİNDE MISRA BAŞI KAFİYE
....

KUL HİMMET’İN BİLİNMEYEN DEYİŞLERİ
Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Aslanoğlu, her iki çalışmasında şiirleri mahlaslarına göre ayırmış, gerek şiirlerinden gerekse tarihi vesika ve derlemelere dayanarak bu isimler hakkında yorum ve değerlendirmeler yapmıştır....

KUL HİMMET’İN ŞİİRLERİNİ İHTİVA EDEN YAZMA BİR ŞİİR MECMUASI
Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir......

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.