Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

AKILDANESİ
Varmış, yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış. Zamanın birinde bir bezirgânın üç kızı varmış. Bezirgân geçe demez gündüz demez, çalışır, bunlarla ömrünü geçirirmiş....

ALİ'YLE FATMA
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, çok eskiden bir oduncu varmış....

BEYBÖREK’İN ACIYURT KÖYÜ VARYANTI
Beybörek hikâyesi, Dede Korkut’ta “Kam Pürenin oğlu Bamsı Beyrek Destanı” olarak geçmektedir. Bugün elimizde “Beyrek” yahut da “Beybörek” destanının oldukça fazla varyantı mevcuttur. Orhan Şaik Gökyay “Dedem Korkut’un Kitabı” adlı eserinde,...

ÇAŞTANİ BEY HİKÂYESİ
Uygurlar, kabul ettikleri Budizm dininin esaslarını, ahlakî telakkileri ortaya koyan birçok kitabı Türkçeye çevirmişlerdir. Bunlardan elimize ulaşan Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi, Altun Yaruk, Kuanşi im Pusar, Türkische Turfantexte,...

ÇEMBER HAS GÜZEL
Padişah padişah olsa da, beni alsa. Ona öyle bir halı dokurum eyle o bir halı dokurum ki; bütün askerlerini alsın, bir yanı da artsın kalsın....

ERKANΒNİN CENGİ TALİH’LE TELLİ KADER HİKÂYESİ
......

ERKANÎ'NİN HAMİT HAN İLE ZÜLFİNAZ HİKÂYESİ
....

EŞREF BEY HİKAYESİ
Türk Halk hikâyeleri içinde bazı hikâyeler vardır ki, yasamıs ya da yasadıgı sanılan bir takım asıkların hayatları etrafında kurulmustur. Bunlar arasında Tufarganlı Abbas, Âsık Kerem, Âsık Garip,...

GÖĞBALDIR
Bu masalı 7.10.1987 tarihinde Gürün’ün Karadoruk köyünde, Turan oğlu Hasan Türkmen’den derledim. Hasan Türkmen 1932 doğumlu olup ilkokul mezunudur. Bize bu masal ile birlikte iki masal daha anlatmıştır. Kaynak şahıs, çalışmak için gittiği Muğla,...

GÜZEL AHMET (Kadirli Esmetni)
Güzel Ahmet hikâyesi manzum ve mensur yapıya sahip, yer yer masal özelliklerini de gösteren bir ask ve kahramanlık hikâyesidir. Anadolu’nun muhtelif pek çok yerinde anlatılmaktadır. Biz, burada 1973 yılında derleyip...

GÜZEL AHMET (Ulaş-Sivas Varyantı)
Bir varmıs, bir yokmus. Çok söylemesi günah, az söylemesi sevapmıs. Vaktin, zamanın birinde bir padisah varmıs. Bunun da zürriyeti olmazmıs. Birgün bu Lalasını yanına çagırdı:...

HİKÂYET-İ MÜSLİM VE CUHÛD VE KÂDI-YI HUMS
......

HİKÂYE-Yİ MAHMUD GAZNEVÎ
....

İBN-İ SİNA HİKÂYESİNİN YENİ BİR YAZMA NÜSHASI
Tarihte bir veya birkaç cephesiyle halkın beyninde iz bırakmıs pek çok sahsiyet vardır. Bunlar, gerek yazılan eserlerde gerekse özelliklerinden bahsedilmeleri suretiyle nesilden nesile yasatılır. Bazen de halk, bu sahıslara önem verdigi ölçüde onların hayatlarına ait birtakım rivayetler...

İLBEYLİOĞLU HİKÂYESİNİN TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE SİVAS EŞMETNİ
Bu hikâye Şam, Halep, Gaziantep ve Sivas’ta iskân tutmuş olan İlbeyi Türkmenlerine ait bir hikâyedir. Muhtelif zamanlarda ve muhtelif yörelerde birçok eşmetni (varyantı) tespit edilmiştir. Elimizde Sivas’ta...

KUSTUM KUSAK
Varıymış, yohuymuş. Allah’ın gulu çohuymuş. Vahdın zamanın birinde, bi padişaan gayyet gözel, üç tene gızı varıymış. Bunnara, heç kimse dünür olmazıymış. Bu da, padişaan ağırına gederiymiş....

LÂTİF ŞAH HİKÂYESİ
Şenlik’in Lâtif Şah hikâyesinden başka Sevdanaz ile Gülenaz Sultan ve Salman Bey ile Turnatel Hanım adlarında iki hikâyesi daha vardır. Ancak bunların içinde en çok Lâtif Şah hikâyesi sevilmiş ve tanınmıştır....

NASRETTİN HOCA SAF BİRİSİ MİYDİ?
Nasrettin Hoca, mizahî ve hazırcevap kişiliğiyle Türk düşünce dünyasının başında gelen isimler arasında yer almıştır, hatta en önemli şahsiyetidir. Nasrettin Hoca’yı ölümsüz kılan, şüphesiz mizahî şahsiyetidir....

SİVAS’TA TAŞ BEBEK EFSANESİ
Vaktiyle, bir köyde yaşayan güzel bir kız vardır. Köyün eşrafından birisi, bu kızı oğluna alır. Ne var ki aradan beş-altı sene geçtiği halde bu gelinin çocuğu olmaz....

SİVASLI HİKAYECİ AHMET BOZKURT
Türk Halk Hikayelerinin sözlü mahsullerinden olan halk hikayeleri, yüzyıllar boyunca Türk insanını hem eğitmiş hem de bilgiye kavuşturmuştur....

Sayfalar: 1 2

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.