Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

SİVAS İLİ FOLKLOR BİBLİOGRAFYASI
Bibliografya çalısmalarına önce, 1929-1940 yılları arasında, stanbul Eminönü Halkevi Dil, Edebiyat ve Tarih Kolu tarafından çıkarılmıs “Halk Bilgisi Haberleri” dergisini taramakla basladık. Bunu mahalli gazeteler ve dergilerdeki incelemeleri takip edecektir....

SİVAS İLİ FOLKLOR BİBLİYOGRAFYASI
......

SİVAS ZİYARET YERLERİNDE HALK HEKİMLİĞİNE BAĞLI TEDAVİ USULLERİ
......

SİVAS’TA ÇOCUK OYUNLARI
İnsanların çocukluk çağı üç gruba ayrılır. İlk çocukluk 2-6 yaş, ikinci çocukluk 6-11, son çocukluk ise 11 yaş ve üzeridir. Psikologlara göre ikinci çocukluk dönemi kızlar için 6-11 yaş, ...

SİVAS’TA GİYİM KUŞAM
Sivas’ta asırlar önce süregelen geleneğe bağlı giyinme, 40-50 sene öncesine kadar köylerde, bütün canlılığıyla yaşatılıyordu. Her ne kadar bazı köylerde (Zara ve İmranlı’nın bazı köyleri, 42 pareden oluşan Elbeyi / İlbeyi köylerinin bazı köyleri…) mahallî kıyafet giyme geleneği sürdürülüyorsa...

SİVAS’TA İŞYERİ ADLANDIRMALARI İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER
Bu çalışmada Sivas’taki 432 dükkân isminden hareket edilmiştir. Sivas’taki iş yeri adlandırmaları konusunda Şeref Boyraz’ın da bir çalışması vardır. Ancak bu iki çalışmada konunun ele alınışı, işlenişi, değerlendirilmesi hususlarında farklılıklar vardır....

SİVAS’TA KUŞÇULUK VE KUŞ ÇEŞİTLERİ
Eski kusbazlar, kendi zamanlarındakine nazaran kuslarla ugrasanların azlıgı karsısında, mazinin hatıralarıyla kendilerini avuturlar. Kuslarını yakalamak için bacalardan düsüslerini, çamurlara batıslarını,...

SİVAS’TA SALÂVATLAMALAR
Müslüman için bu kadar önemli olan salâvat, çağlar boyu Türklerin ferdî ve içtimai hayatına girmiştir. Bunun şuurunda olanların günlük hayatlarında daima salâvat getirmelerinin yanında, salâvatı bazı gelenekle ilgili pratiklerin içine de sokmuşlardır....

SİVAS’TA TÜRKÜLÜ HALK OYUNLARI
......

SİVAS’TA TÜRKÜLÜ HALK OYUNLARI
Türkülü halaylar, gruplar halinde oynanır. Oyuncular iki grup oluşturur. Ya karşı karşıya dururlar ya da baştan yarıya kadar olanlar bir grup, yarıdan sonrası ise diğer bir grup olur. İlk grup türkü metninin bir dizesini okur, diğer grup tekrarlar....

SİVASLI HALKBİLİMCİ KEMAL GÜRPINAR
....

SİVAS'TA DOKUMACILIK
....

SİVAS'TA HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI
....

SİVAS'TA SALAVATLAMALAR
....

SON ON YILDA (1986-1996) SİVAS’TA YAPILAN FOLKLOR ÇALIŞMALARI
......

TANDIRNAMELER
Toplumların gelenek, dinî ve manevi kurumlarında ayrılık ve zıtlıklar mevcutken, tandırnamelerin gerek ana şekillerinde, gerekse temel düşüncelerinde pek çok benzerlik bulunmaktadır. Bu benzerliğin çıkış noktasını insanlığın ruhunda aramak lâzımdır....

TÜRK FOLKLORU DERGİSİNDE YOZGAT’LA İLGİLİ YAZILAR
......

Sayfalar: 1 2

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.