Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
 

ÂŞIK SEYİT YALÇIN RÖPORTAJ
Seyit Yalçın Sivas’ın önde gelen âşıklarındandır. Vefatından önce kendisiyle 17.05 1992 günü evimde bir sohbet etmiştim. O zaman bana anlattıklarını bu güne kadar yayınlama imkânım olmadı. Nasip bu güneymiş. Âşık biyografilerinde bu tarzdaki yazılar oldukça önemlidir....

ÂŞIK ŞENLİK KOLU
....

ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAK VE RUHSATΒYLE FEHMİ GÜR’ÜN ORTAK AYAKLI ŞİİRLERİ
Âşıklık geleneğinde, ayak sözü ile, dörtlüklerin son mısralarındaki kafiye kastedilir. Bu kafiye ise, genellikle ilk dörtlüğün ikinci mısraında başlatılır. Şiiri meydana getiren dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında kafiyelenirler. Hâlbuki ayak, bunlardan bağımsız olarak dördüncü mısralar arasında bir kafiye bütünlüğünü arz etmek durumundadır....

ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER
Bilindiği gibi kafiye; şiirde, ortak sesi en az bir ses olmak üzere, mısralar arasında tesis edilen ses benzerliğidir. Benzerlik, sadece kafiye ile sağlanabileceği gibi, genellikle kafiyeli söze redif dediğimiz ve aynen tekrarlanan ek yahut kelimelerin dahil edilmesiyle de sağlanabilir....

ÂŞIK ŞİİRİNDE DEĞİŞMELER VE SÜREKLİLİK SEFİL SELİMİ ÖRNEĞİ
Şiire, biraz önce adını zikrettiğimiz Çoban Mehmed’in yanında başlamıştır. Hitabeti ve irticalı de çok kuvvetlidir. Saz çalmayı kendi kendine öğrenen Sefil Selimi’nin sazdaki ustalığı, teknik açıdan çok iyi değildir. Ancak ezgileri orijinaldir. Kendisine has bir müzikle icra ettiği yüz kadar parçası vardır....

ÂŞIK ŞİİRİNDE KAFİYE VE REDİF
Redif için esas olan bir husus vardır ki o da -tanımda da belirttiğimiz gibi- redifin kafiyeden sonra gelecek olmasıdır. Şöyleki; bazı şairler dize başlarında, aynı kelimelerin tekrarına yer verirler. Bu tekrar kelimelerini, redif olarak görmek hata olur. O vakit hem dize başında hem de dize sonunda olmak üzere iki redif ortaya çıkar ki, bu da redif kavramına ters düşer ve konuyu iyice...

ÂŞIK ŞİİRİNDE KARI-KOCA BAĞLAMINDA SEVGİ, HASRET VE GEÇİMSİZLİK
Âşık edebiyatında hemen her konuda şiir vücuda getirmiş olan âşıklar, bu konuda da kayıtsız kalmamışlar, zaman zaman duygularını, tavırlarını, düşüncelerini şiire yansıtmışlardır. Ne var ki bugüne kadar bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Geniş bir çalışma konusu olan eş ilişkileri konusuna,...

ÂŞIK TALİBÎ COŞKUN
Talibî’nin ismini, dedesi Hacı Hasan Hüseyin koymuştur. Yoz tüccarlığı yapan dedesi, Haymana’dan Sivas’a dönerken yolu, Hacıbektaş’a uğramıştır. Halkın büyük sevgi ve yardımından etkilenip orada “torunu olduğunda adını Hacı Bektaş koyacağı” na dair kendi kendine söz vermiştir. Sivas’ a döndükten sonra Talibî, doğmuş, o da verdiği sözü...

ÂŞIK TALİBÎ COŞKUN’UN SEYAHAT DESTANLARINDA KAYSERİ VE YÖRESİ
Talibî, XX. yüzyılın önde gelen âşıklarındandır. 1898’de Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Hacı Bektas’tır. Babası, Mustafa, annesi de Taslıhüyük köyünden Seyitler sülâlesinden Meryem’dir. On üç yasındayken babası, Birinci Dünya Savasında tifo hastalıgına yakalanmış...

ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE İSTANBUL
Âşıkların İstanbul’u ele alışları farklı sebeplere dayanır ve âşıkların her biri İstanbul konusuna farklı tarzda yaklaşır. İstanbul mihveri etrafında oluşan düşünce, niyet, inanç, tavır ve kanaatler bir bakıma bir şehrin anatomisi hükmündedir. Meselenin kültürel, iktisadi boyutları yanında sosyal psikoloji cephesi de vardır. Temayül, kanat ve düşünceler, halkbilimine ve tarihe sosyolojiye ışık tutacak niteliktedir....

ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE İSTANBUL
Âşıkların İstanbul’u ele alışları farklı sebeplere dayanır ve âşıkların her biri İstanbul konusuna farklı tarzda yaklaşır. İstanbul mihveri etrafında oluşan düşünce, niyet, inanç, tavır ve kanaatler bir bakıma bir şehrin anatomisi hükmündedir....

ÂŞIK VEYSEL
İki gözü de görmeyen âşık, günlerini babasının Ortaköy’deki Mustafa Abdal tekkesinde kendisine aldığı üç telli kırık sazla geçirmeye başlamıştır. Önceleri çok acemi olması, başkaları gibi saz çalamaması şevkini kırmış, ancak babasının ısrarıyla ve kendisinin de yavaş yavaş saza hâkim olmasıyla, sonraki seneler iyi saz çalan bir usta olmuştur....

ÂŞIK VEYSEL KONUSUNDA DR: DOĞAN KAYA İLE YAPILMIŞ RÖPORTAJ
Musa Tektaş: Hocam!. Âşık Veysel, XX. yüzyılın en büyük halk şairlerinden birisi. Bu konuda makale, tez ve kitap gibi pek çok çalışma yapıldı....

ÂŞIK VEYSEL’DE MİLLÎ BİRLİK DÜŞÜNCESİ VE VATAN SEVGİSİ
Pek çok Âşık gibi Veysel de, sohbetleriyle, şiirleriyle bu meselelere ilgi göstermiş; eli erdiğince gönül gözü gördüğünce, halkı gafletten kurtarmaya çalışmış, ikazlarda bulunmuştur. Daima birleştirici, kaynaştırıcı bir tavır içinde olan Veysel’in şiirlerinin özünde insan sevgisinin,...

ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDE YÖRESEL KELİMELER VE DEYİMLER
Hakkında otuzdan fazla kitabın ve beş yüzden fazla yazının yazılması da onun büyüklüğünü açıkça göstermektedir. Yunus ve Karacaoğlan gibi üzerinde en fazla durulan âşıklarımızdan oluşu belki de Veysel’in bu özelliklere sahip olmasından ileri gelmektedir....

ÂŞIK YARIM ALİ
Kangal-Alacahan-Dışlık Köyünden Âşık Yarım Ali'nin Tanıtımı...

ÂŞIKLARIN DİLİYLE SEFİL SELİMÎ
Şiire, biraz önce adını zikrettiğimiz Çoban Mehmed’in yanında başlamıştır. Hitabeti ve irticali de çok kuvvetlidir. Saz çalmayı kendi kendine öğrenen Sefil Selimî’nin sazdaki ustalığı, teknik açıdan çok iyi değildir. Ancak ezgileri son derece orijinaldir. Kendisine has bir müzikle icra ettiği yüz kadar parçası vardır. Bunlardan birçoğu TRT Repertuarına girmiştir....

ÂŞIKLIĞA BAŞLAMA
Kişilerin âşıklığa yönelmesinin önemli bir sebebi de “çevre”dir. Çevrede, yüzyıllar boyu süregelen, sözlü eğitim ve kültür birimi vardır ve şekillendirici faktöre sahip çevre, sürekli bunu desteklemektedir. Yetişmekte olan çocuklar ve gençler, bu sözlü eğitimi alarak günün birinde, kendisini âşıklar arasında bulmaktadır....

ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE YAPILMASI GEREKENLER
Teknolojik gelişmelerden payını alan yöreler arasında, Anadolu’da âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşadığı ve yaşatıldığı birkaç bölge de vardır. Şurası muhakkak ki, günümüzde artık elinde sazı, dilinde sözü köy köy dolaşıp kendisine rakip arayan, şiirleriyle toplumu peşinden sürükleyen, sevgilisi uğruna dağ bayır dolaşıp vuslat ateşiyle yanan, dizinin dibine istidatlı bir genci alıp yetiştiren âşık sayısı yok denecek kadar azdır artık....

AYETLEME
Ayetleme türünde on beş şaire ait on yedi ayetleme tespit edebildim. Bu şairler; Bayburtlu Hicranî, Budala İsmail, Deli Boran, Edip Harabî, Hacı Sıtkı Gök, Haydar, Kalender Baba, Kul Nesimî, Kul Nesimî (2), Mahzunî, Mehmet Kızılgöz, Nimri Dede, Rıza, Ruhsatî, Veli, Viranî (2)’dir. Sözkonusu şairlerin -Ruhsatî ve Bayburtlu Hicranî hariç- tamamının Alevî-Bektaşî kimliğe sahip oluşu dikkat çekicidir....

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6

moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk
Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Cialis Generika Lovegra Sildalis 120mg Priligy Dapoxetin Kamagra 100mg Cialis Generika Levitra ohne Rezept Viagra Generika Viagra Generika Viagra Original Valif Oral Jelly Cialis Generika Super Kamagra Propecia Generika Zyban Generika LIDA Dai dai hua Propecia Generika Apcalis Oral Jelly Cialis Original Tadapox
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
moncler outlet moncler hombre botas ugg canada goose outlet ugg baratas ugg italia duvetica piumini peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet piumini duvetica duvetica uk peuterey uk parajumpers uk
canada goose jakke dame canada goose jakke canada goose danmark canada goose tilbud barbour jakke canada goose jakke moncler jakke canada goose udsalg canada goose jakke doudoune woolrich woolrich parka femme barbour pas cher moncler pas cher duvetica doudoune doudoune duvetica