Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

“DİÝDIM DİÝDI” ŞİİR SÖYLEME GELENEĞİ BAĞLAMINDA
Dedim-Dedi’li şiirler, âşıkların başta aşk konusu olmak üzere hemen her konuda karşılıklı konuşma esasına dayalı söyledikleri şiirlerdir....

ACIYURTLU MAHCUBÎ – EKİNÖZLÜ RAHMANÎ MEKTUP ŞİİRLER
....

ADANALI ÂŞIKLARIN MEKTUP ŞİİRLERİ
Sılaya ve dostlara haber iletmenin bir yolu da bilindiği gibi mektuptur. Teknolojinin dünyayı küçülttüğü bugünle, geçmişi mukayese edersek kültürümüz için mektubun ne derece önem taşıdığı daha iyi ortaya çıkar....

ÂSIK EDEBİYATINDA KELİME BAŞI KAFİYELİ ŞİİRLER VE SEFİL SELİMΒDEN ÖRNEKLER
Türk siir gelenegi içinde baskafiye, bir baska deyisle mısra bası kafiyeler, halk siiri gelenegi içinde orijinal bir durum sergilerler. Baskafiye, dörtlüklerde, bazen da siirin tamamında, mısraların, aynı sesi tasıyan kelimelerle baslatılma esasına dayanır....

ÂSIK RUHSATΒNİN TARİKATI ÜZERİNE DÜSÜNCELER
Ruhsatî’nin tarikatı konusu, edebiyat araştırmacılarının ihtilafa düştükleri konuların başında gelmektedir. Vehbi Cem Aşkun, Ruhsatî’nin Nakşıbendî Fuat Köprülü, Bektaşî olduğunu ileri sürürken, Kadri Özyalçın ve Eflatun Cem Güney biraz ihtiyatlı davranarak Nakşî mi, Bektaşî mi olduğunu kestirememişlerdir....

ÂŞIK ALİ SULTAN
Daha çocuk yaşlarda saza heves duyan Ali Sultan, ilkokuldayken gizli gizli abisi Hüseyin’in sazını çalmaya başlamış, bu dönemde Hamit Şeker’den etkilenmiştir. Sahneye ilk olarak Selçuk Ortaokulunda öğrenci iken çıkmıştır....

ÂŞIK BAYRAM DENİZOĞLU’NUN MİHRALİ BEY HİKÂYESİ
......

ÂŞIK CEFAKÂR
......

ÂŞIK DERDİYAR’IN ÇİFT KAFİYELİ ŞİİRLERİ
Yüzden fazla şiiri olan Derdiyar, irticalen şiir söyleyebilen bir âşıktır. Çeşitli âşık toplantılarında pek çok karşılaşmalara katılmıştır. Daha çok sekiz ve on bir hece ile şiir söylemekle beraber, başarıyla ortaya koyduğu divan tarzında da şiirleri bulunmaktadır....

ÂŞIK EDEBİYATINDA “ÂŞIK AİLE” KAVRAMI -Ağrı ve Sivas Örneği-
....

ÂŞIK EDEBİYATINDA MAHLAS ALMA GELENEĞİ
Kişiler siyasi, şahsi, içtimai veya iktisadi sebepler yüzünden kendisini gizleyip takma isim kullanma gereğini duyar. Fakat müstear isim dediğimiz kullanışı, mahlas kullanımı ile bir tutamayız. Takma ismin, kimi zaman devlet memuriyetine yeni giren kişiye amiri tarafından verildiği de olur. Sözgelişi, asıl ismi Şefik olan Mithat Paşa' ya Mithat ismini amiri vermiştir....

ÂŞIK EDEBİYATINDA YAŞNAMELER
Yaşnameler...

ÂŞIK EDEBİYATINDA YEDEKLİ ŞİİR ŞEKİLLERİ
Halk şiirinde, özellikle âşık şiirinde biçim ve tür konusunda araştırmayı gerektiren pek çok problem vardır. İlerleyen zaman içerisinde edebiyatımızın bu cephesinin de ele alınıp objektif sonuçlara ulaşılacağına inanıyoruz. Hâlbuki biçim-tür konusunda, divan şiirin alanında, âşık edebiyatında olduğu kadar problem yoktur....

ÂŞIK EDEBİYATINDA YENİ BİR ŞİİR ŞEKLİ: BİTİŞİK ŞİİR
......

ÂŞIK EDEBİYATINDA YENİ ŞEKİLLER
Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin ezgi, konu veya şekil bakımından çeşitlilik göstermesi konuyu karmaşık hale getirmiş, bu alanın uzmanları onlara isim vermekte veya onları belli bir gruba sokmakta zorlanmıştır....

ÂŞIK EDEBİYATINDA YENİ ŞİİR ŞEKİLLERİ: DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER
......

ÂŞIK EDEBİYATININ ÖNEMLİ YAZILI KAYNAKLARINDAN CÖNKLER
Cönkler...

ÂŞIK EDEBİYATININ SİVAS’TAKİ İLK TEMSİLCİLERİ
İlk temsilcilerini XVI. yüzyılda bulabildiğimiz Sivas yöresi âşıklarının toplam sayısı bugünkü tespitlerimize göre 760’tır. Bu bakımdan Sivas’ın “âşıklar yatağı” olarak nitelendirilmesi boşuna değildir. Elbetteki bu sayı, yöre âşıklarının sayısının nihaî şekli değildir; çağlar boyu yaşamış ve kayda geçmemiş nice âşık daha vardır....

ÂŞIK FEYMANİ
Asıl adı Osman olan Feymani, 1942 yılında Adana'nın Kadirli ilçesinin Azaplı köyünde doğmuştur...

ÂŞIK HASRETÎ VE ŞİİRLERİ
Bir Alevî-Bektaşi şairi olan Hasretî, üzerinde ciddi çalışma yapılmamış pek çok şairimizden birisidir. Hâlbuki yazılı ve sözlü kaynaklarda daha nice şair tanıtılmayı beklemektedir. Biz de bir vesile ile bu yazımızda elimizdeki cönklerden hareketle Hasretî’yi ilim âlemine tanıtmaya çalışacağız....

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.