Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
 

DEVELİ'Lİ SEYRANİ'NİN ÖZLÜ SÖZLERİ
'Ariflere mahsus çiğ söz pişirmek' diyor arif Seyrani....

DİVAN ŞİİRİ ve XIX. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE GÜZEL TASVİRİ
Şairin gönül verdiği yahut hayâlinden geçen güzel, üstün vasıflara sahiptir. Perilerden, hûrilerden hülasa güzellerin güzelinden daha da güzeldir. Güzelliğiyle cihanı aydınlatır....

EDEBİYATIMIZDA ÂŞIK KOLLARI VE ŞENLİK KOLU
Âşık Edebiyatında çırak yetiştirme geleneği yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerden biridir. Usta âşık saza ve söze kabiliyeti olan bir genci çırak edinir, yanında gezdirir, saz ve söz meclislerine sokar, günü gelince mahlasını verir....

EMLEK YÖRESİ ÂŞIKLARI
....

EMLEK YÖRESİNDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ
Bugün, Emlek yöresinde büyük çoğunluğu Şarkışla’da olmak üzere Yıldızeli, Gemerek, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Akdağmadeni’nde 80 civarında köy vardır. Bunların içinde Kaldurak, Verdikışlası gibi pek çok yerleşim merkezi bugün mevcut değildir....

EMSALÎ VE DAVUT SULARİ’NİN KANGAL’DA BULUŞMASI
Emsalî 1900 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinin Sarıpınar (Sekiliyurt) köyünde doğmuş, 29.3.1978’de Konya’da vefat etmiştir. Mezarı Konya’dadır. Mahlasını Ruhsatî vermiştir. Şiire gençliğinde başlamıştır. Sazı yoktur fakat irticali kuvvetlidir. Davut Sulari ise, 1925’te Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde doğmuş, 18.1.1985 yılında Erzincan’da ölmüştür. Sazı ve irticali kuvvetli âşıktır. Şiirlerini güzel sesiyle kendisine mahsus ezgilerle okumuştur. Pek çok eseri TRT Repertuarına girmiştir....

GİRESUN'DA ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ
Pek çoğu lise veya daha üst seviyede tahsil yapmış olan bu şairler, serbest yahut beyitlerle yazdığı şiirlerin yanı sıra hece ile de şiirler vücuda getirmişlerdir. Genellikle 8 ve 11, bazen da 14 / 15 heceyi tercih etmiş olan bu şairler içinde şiirleri bestelenmiş olanlar da vardır. Sözgelişi sözkonusu şairler ve onların bestelenmiş şiirlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:...

GÜLÇINAR VE BEHRAMΒNİN LEBDEĞMEZ KARŞILAŞMALARI*
......

GÜRÜN’DE ÂŞIKLIK GELENEĞİ
Sivas, Orta Anadolu’da, tarihi önemi haiz bir ildir. Coğrafi alan olarak da Türkiye’nin ikinci büyük ili olduğunu da hatırlatmak isterim. Daha ilk çağlardan itibaren birçok kavim, burayı mekân tutmuş, kendisinden izler bırakmıştır....

HALK ŞAİRLERİNİN DİLİYLE SİVAS ÇERMİKLERİ
Pek çok konudaki şiirler yazan Sivas halk şairleri, çermik konusunda da bigâne kalmamış, bu vadide birçok şiirler vücuda getirmişlerdir. Biz bunlardan aşağıda -tespit edebildiğimiz- yedi şiiri kaydediyoruz. Şiirlerden üçü Kul Mehmed’e, ikisi Talip Kılıç’a, diğerleri de Sefil Selimî ile Vecdî’ye aittir....

HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR
Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin ezgi, konu veya şekil bakımından çeşitlilik göstermesi konuyu karmaşık hale getirmiş, bu alanın uzmanları onlara isim vermekte veya onları belli bir gruba sokmakta zorlanmıştır....

HOŞGÖRÜYE BAĞLI NASİHATLER
Kişilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar karşısında, başkaları tavır alırlar. Bu tavır, genellikle nasihat verme şeklinde olur. Tecrübeli, yaşlı, bilgili, saygıdeğer kişiler tarafından verilen nasihatler toplum düzeninin sağlanmasında ve devamında önemli fonksiyon icra ederler....

İNANÇ KÜLTÜRÜMÜZDE VE ÂŞIK EDEBİYATINDA “AŞK OLSUN”*
......

İRSİYET, ÂŞIKLIK VE BEŞ ÂŞIK
Kişilerin âşıklığa yönelmelerinde irsiyet önemli rol oynar. Bu konu hakkında daha önce Âşık Edebiyatı Araştırmaları (Sivas, 1998) kitabımızda ayrıntılı bilgi verdiğimizden burada aynı bilgileri tekrar etmek istemiyoruz....

KAHRAMANMARAŞ KAYNAKLI BİR CÖNK VE ÖZELLİKLERİ
....

KANGALLI EMSALΒNİN TOKAT SEFERİ, TOKATLI İLHAMÎ İLE KARŞILAŞMASI
Emsalî, saz çalamayan, ancak irticali kuvvetli bir âşıktır. Arap alfabesine ve dini bilgilere vakıf birisidir. Uzun müddet köylerde imamlık yapmıştır. Halk şiiri geleneğini iyi bilen Emsalî, Ruhsatî Kolu âşıklarındandır....

KARACAOĞLAN VE DADALOĞLU'NUN DELİKTAŞLI RUHSATİ'YE ETKİLERİ
Aşık Edebiyatının temsilcisi aşıklar, eserlerini ortaya koyarken, şüphesiz bir takım sebeplerden etkilenirler....

KARACAOĞLAN'IN EFSANEVÎ KİŞİLİĞİ
Karacaoğlan hakkında yurdun muhtelif yerlerinde çeşitli efsaneler anlatmaktadır. Efsaneler müstakil olarak anlatıldığı gibi, bazı halk hikâyelerinin içinde de bulunabilmektedir. Karacaoğlan'ın efsanevî kişiliğini incelerken, tespit ettiğimiz...

KARŞILAŞMA, ATIŞMA VE DEYİŞME KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE FEYMANΒDEN ÖRNEKLER
Âşık tarzı şiir geleneği içinde karşılaşmalar, mümtaz bir yere sahiptir. Aslında, kişilerin birbiriyle manzum olarak söyleşmesi, Türklerde çok eskilere dayanır. İnsanlar, evde birlikte iş yaparken, tarlada çalışırken, yolda karşılaştıklarında yahut düğünlerde gruplar halinde...

KENDİ DİLİNDEN ÂŞIK SEFİL SELİMÎ
'Çoğu benden kağıt hüccet arıyor / Hal bilmeyen dip dedemi soruyor'...

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.