Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

ÂŞIK VEYSEL KONUSUNDA DR: DOĞAN KAYA İLE YAPILMIŞ RÖPORTAJ
Musa Tektaş: Hocam!. Âşık Veysel, XX. yüzyılın en büyük halk şairlerinden birisi. Bu konuda makale, tez ve kitap gibi pek çok çalışma yapıldı....

ÂŞIK VEYSEL’DE MİLLÎ BİRLİK DÜŞÜNCESİ VE VATAN SEVGİSİ
Pek çok Âşık gibi Veysel de, sohbetleriyle, şiirleriyle bu meselelere ilgi göstermiş; eli erdiğince gönül gözü gördüğünce, halkı gafletten kurtarmaya çalışmış, ikazlarda bulunmuştur. Daima birleştirici, kaynaştırıcı bir tavır içinde olan Veysel’in şiirlerinin özünde insan sevgisinin,...

ÂŞIK VEYSEL’DEN HATIRALAR
......

ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDE YÖRESEL KELİMELER VE DEYİMLER
Hakkında otuzdan fazla kitabın ve beş yüzden fazla yazının yazılması da onun büyüklüğünü açıkça göstermektedir. Yunus ve Karacaoğlan gibi üzerinde en fazla durulan âşıklarımızdan oluşu belki de Veysel’in bu özelliklere sahip olmasından ileri gelmektedir....

ÂŞIK YARIM ALİ
Kangal-Alacahan-Dışlık Köyünden Âşık Yarım Ali'nin Tanıtımı...

ÂŞIKLARIN DİLİYLE DADALOĞLU
......

ÂŞIKLARIN DİLİYLE SEFİL SELİMÎ
Şiire, biraz önce adını zikrettiğimiz Çoban Mehmed’in yanında başlamıştır. Hitabeti ve irticali de çok kuvvetlidir. Saz çalmayı kendi kendine öğrenen Sefil Selimî’nin sazdaki ustalığı, teknik açıdan çok iyi değildir. Ancak ezgileri son derece orijinaldir. Kendisine has bir müzikle icra ettiği yüz kadar parçası vardır. Bunlardan birçoğu TRT Repertuarına girmiştir....

ÂŞIKLIĞA BAŞLAMA
Kişilerin âşıklığa yönelmesinin önemli bir sebebi de “çevre”dir. Çevrede, yüzyıllar boyu süregelen, sözlü eğitim ve kültür birimi vardır ve şekillendirici faktöre sahip çevre, sürekli bunu desteklemektedir. Yetişmekte olan çocuklar ve gençler, bu sözlü eğitimi alarak günün birinde, kendisini âşıklar arasında bulmaktadır....

ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE SEFİL MAHLASLI HALK ŞAİRLERİ
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nin 94. Sayısında yayımlanmıştır....

ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE YAPILMASI GEREKENLER
Teknolojik gelişmelerden payını alan yöreler arasında, Anadolu’da âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşadığı ve yaşatıldığı birkaç bölge de vardır. Şurası muhakkak ki, günümüzde artık elinde sazı, dilinde sözü köy köy dolaşıp kendisine rakip arayan, şiirleriyle toplumu peşinden sürükleyen, sevgilisi uğruna dağ bayır dolaşıp vuslat ateşiyle yanan, dizinin dibine istidatlı bir genci alıp yetiştiren âşık sayısı yok denecek kadar azdır artık....

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE ÂŞIK EDEBİYATI
Destan geleneğinin yegâne icracıları ozanlardı. Bugünkü hikâyeci âşıkların yaptıklarını şaman kültürünün hakim olduğu devirlerde ozanlar yapıyordu. Ozanlar, duyduğu ve bildiği kahramanlık olaylarını, zaferleri, felaketleri ve toplumu yakından ilgilendiren meseleleri derleyip nazm etmek, düzüp koşmakla mükellefti. Bunu kopuz eşliğinde yaparlardı....

BİR ÂŞIK AİLESİ: ÂŞIK YÜZBAŞIOĞLU VE AİLESİNDEKİ DİĞER ÂŞIKLAR
Yüzbaşıoğlu, Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Saraç köyündendir. Saraç köyü, Emlek yöresindedir. Emlek yöresi yetiştirdiği âşıklarla ün yapmış bir yöremizdir. Sözgelişi; Kemter, Veli, Ali izzet Özkan ve Âşık Veysel edebiyatımızda kendisine yer bulabilmiş önemli simalar bu yörenin âşıklarıdır. Tespitlerimize göre bu yörede yetişmiş 126 âşık vardır....

BİR MECMUA ON DÖRT ŞAİR
Türklük Biliminde Gür Bir Ses-Prof. Dr. İsa Özkan’a Armağan, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü yay., Ankara, 2019, s. 87-100....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA
....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA - DİVRİĞİLİ BUDALA İSMAİL
....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA - DİVRİĞİLİ VELİ
....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: ABDAL MAHLASLI HALK
Abdallar, nefisleri köreltmek, kibirden kaçınmak için dilenmeyi kendilerine caiz görmüşler, gittikleri kaza ve köylerde bellerine zincirle taktıkları boynuzdan yapılma nefirlerini üfler, kudümlerine vurarak nefesler söyler, zikir ve sema ederlerdi....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: DERÛNÎ
Derûnî, şiirleri tasavvuf ve aşka konuludur. Bu kavramlar, Alevî-Bektaşî itikadı çerçevesinde yansıtılmıştır. Söyleyişi ve konuya vukufiyyeti sağlam bir âşıktır....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: KARACAOĞLAN
Aşağıda metinlerini verdiğimiz Karacaoğlan’ın şiirleri kitaplığımızdaki 9, 12, 19 ve 25 numaralı cönklerde yer almaktadır. Bu alanda araştırma yapacaklara yardımcı olmak gayesiyle bir an önce yayımlanmasının uygun olacağını düşündüm. Ancak şiir metinlerini vermeden önce cönkleri tanıtmanın yerinde olacağı düşüncesindeyim....

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA: LÜGAZLER
....

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.