Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

SIDKÎ BABA’NIN ŞİİRLERİNDE ŞEKİLLER VE TÜRLER
......

SİVAS HALK ŞAİRLERİNİN BEDDUA ŞİİRLERİ
......

SİVAS İLBEYİ YÖRESİ TÜRKMENLERİ HALK ŞAİRLERİ
Geniş bir yüzölçümüne sahip Sivas'ta idari bölünmenin dışında halkın kendince isimlendirdiği yöreler vardır. Bunlar; Emlek Yöresi, Çamşıhı Yöresi ve İlbeyi / Elbeyi Yöresidir. Bu yörelerin hepsinde de edebiyatımızda iz bırakmış önemli halk şairleri yetişmiştir....

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE ŞAİRLERİN HIZIR NİTELEMELERİ
......

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE ŞAH HATAYİ
Aslanoğlu, aynı şekilde Hatayî mahlaslı şairleri de ayırmış, bunları bir kitap halinde toplamıştır. Bunları da şöyle sıralayabiliriz: Hatayî, Can Hatayî, Derdimend Hatayî, Derviş Hatayî, Kul Hatayî, Pir Hatayî, Sultan Hatayî ve Şah Hatayî’dir. Aslanoğlu, bu tespitiyle edebiyatımıza önemli bir katkıda bulunmuştur....

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE YER ALAN ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ
Cönkler Aşık Edebiyatının en önemli kaynaklarıdır....

SİVAS’IN GURUR KAYNAĞI: ÂŞIK RUHSATÎ
Ruhsatî’den ikinci derecede bahsedilmesinin sebebi nedir? Onu bütün olarak yeterince tanıyor muyuz? Acaba, Ruhsatî’nin şiirlerindeki üslup ve teknik özellikler, işlediği konular, ifade tarzı diğer âşıklara nazaran daha mı zayıftır? Elbetteki cevabımız Ruhsatî’nin XX. Yüzyıl âşıkları içinde en güçlülerden biri olduğu yönündedir....

SİVAS’TA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN BUGÜNKÜ DURUMU
Âşık Edebiyatının Sivas’taki ilk temsilcilerine XVI. yüzyılda rastlamaktayız. Kul Hüseyin, Pir Ali, Pir Gaib Abdal, Pir Sultan Abdal ve Samut bu yüzyılda adından söz edeceğimiz âşıklardır. XVII. yüzyılda Budala, Hüseyin Abdal, İsmail, Karaoğlan, Kul Mustafa, Senem; XVIII. Yüzyılda da Ali Nebi, Hayranî, Kul Mehmet, Öksüz, Sefil Öksüz Sivas’ta yetişen önemli simalardır....

SİVAS’TA YAPILAN ÂŞIK BAYRAMLARI VE GERİDE BIRAKTIKLARI
......

SİVAS’TA YAPILAN ÂŞIKLAR BAYRAMI TARİHÇESİ ÜZERİNE TESPİTLER
......

SİVASLI ÂŞIKLARDAN MEZAR KONULU ŞİİRLER
İnsan hayatının “beşik-eşik-keşik’’ olarak nitelendirilen üç dönüm noktası vardır: Doğum, hayat ve ölüm. Folklorumuzda bunların her biri, ayrı bir önemi haizdir ve başlı başına çalışmayı gerektirir....

SİVASLI ÂŞIKLARIN DİLİ İLE TÜRKÜLER
......

SİVASLI ÂŞIKLARIN GÖZ KONULU ŞİİRLERİ
Gerek divan şiirinde gerekse halk şiirinde güzel tasviri yapılırken, her ne kadar, kaş, kirpik yüz, dudak ve saç gibi unsurlar da konu edilmekle beraber, en fazla göz üzerinde durulur. Sevgilinin boyu, ağzı, dişi, burnu, endamı, boynu, gerdanı, yürüyüşü hemen her şair tarafından en güzel sıfatlarla değerlendirilmiştir....

SİVASLI ÂŞIKLARIN MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ DESTANLARI
Âşıklar yatağı olarak nitelendirilen Sivas’taki âşıklar, tüm yurdu derinden etkileyen Marmara Depremi karşısında duyarsız kalmamış düşünce, inanç, kanaat ve dileklerini şiirleştirerek ölümsüzleştirmiştir. Biz, çalışmamızla ilgili olarak dokuz şiir tespit edebildik....

SİVASLI ÂŞIKLARIN MEZAR KONULU ŞİİRLERİ
Mezar, düşünen ve hisseden insanlar için ibret sahnesidir. Hadis-i şerifte buyrulduğu gibi “Her nefis ölümü tadacaktır.” Dünyaya gelen her canlı hayata ağlayarak “merhaba” der. Buradaki hikmet de insanların gülmekten, mutlu olmaktan çok, bedbahtlıkla, dertle baş başa kalacağıdır. Nitekim insanların maddi durumları ne olursa olsun, hayatlarında dert, daima ön plandadır....

SİVASLI ÂŞIKLARIN NEVRUZ KONULU ŞİİRLERİ
....

SİVASLI ÂŞIKLARIN RAMAZAN ŞİİRLERİ
....

SİVASLI ÂŞIKLARIN ŞİİRLERİNDE CUMHURİYET
....

SİVASLI ÂŞIKLARIN TOPRAK KONULU ŞİİRLERİ
......

SİVASLI CEFAΒNİN BAŞ KAFİYELİ ŞİİRLERİ
......

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.