Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
 

SİVASLI ÂŞIKLARIN MEZAR KONULU ŞİİRLERİ
Mezar, düşünen ve hisseden insanlar için ibret sahnesidir. Hadis-i şerifte buyrulduğu gibi “Her nefis ölümü tadacaktır.” Dünyaya gelen her canlı hayata ağlayarak “merhaba” der. Buradaki hikmet de insanların gülmekten, mutlu olmaktan çok, bedbahtlıkla, dertle baş başa kalacağıdır. Nitekim insanların maddi durumları ne olursa olsun, hayatlarında dert, daima ön plandadır....

SİVASLI ÂŞIKLARIN NEVRUZ KONULU ŞİİRLERİ
....

SİVASLI ÂŞIKLARIN RAMAZAN ŞİİRLERİ
....

SİVASLI ÂŞIKLARIN ŞİİRLERİNDE CUMHURİYET
....

SİVASLI CEFAΒNİN BAŞ KAFİYELİ ŞİİRLERİ
Türk halk şiirinde baş kafiye konusunda daha önce Âşık Edebiyatı Araştırmaları kitabında ayrıntılı bilgi verdiğimizden burada aynı konuyu tekrar irdelemek istemiyoruz. Biz burada baş kafiye konusundaki örnekleri zenginleştirmek gayesiyle, Sivaslı Cefaî’nin konuyla ilgili şiirlerini kaydedecek, bu şiirlerin özelliklerine temas edeceğiz....

SİVASLI GÜLŞADÎ VE ÇIRAKLARI
Sazı ve irticali olan Gülşadî, ilk şiirlerinde mahlas olarak adını kullanmıştır. Saz çalmada ve güçlü şiirler yazmada ustadır. Hurşit ile Mahmihri hikâyesini anlatabilmektedir. Başta oğlu Bülent ve yeğeni Erkânî olmak üzere çevresinde birçok kişinin âşıklığa yönelmesinde rolü olmuştur. Konuya bu açıdan baktığımızda Gülşadî’yi odak şahıs hüviyetinde görürüz....

SİVASLI HALK ŞAİRLERİNİN MİLLÎ MÜCADELE ŞİİRLERİ
Sivas halk şairleri, şiirlerinde, millî mücadeleyle ilgili olarak pek çok hususa temas etmişlerdir. Vatanın, ülke insanının, devletin ve düşmanın durumu hep bu şiirlerde kendisine yer bulmuştur. İşlenen konuları ana başlıklarıyla şöyle sıralayabiliriz:...

SU BABA VE ESMA-YI HÜSNASI
....

SÜMMANÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ
....

ŞAH HATAYΒNIN ŞİİRLERİNİ DE İHTİVA EDEN YAZMA BİR ŞİİR MECMUASI
......

ŞAİRNAMELER
Âşık Edebiyatında ise, ilk şairname örneğini Âşık Ömer ortaya koymuştur. Sadettin Nüzhet Ergun’un Âşık Ömer Hayatı ve Şiirleri adlı kitabında 38 dörtlük olarak yayımladığı bu şiir daha sonra Şükrü Elçin tarafından 59 dörtlük olarak tekrar yayımlanmıştır....

ŞAİRNAMELERDE ÂŞIK ŞENLİK
Şairnamelerin yazılma sebebi nedir? Bir şâirin ileride bunun bir kaynak olabileceğini düşünmesi; üzüntülü bir anında, kendisi gibi dertli olan şairleri zikrederek derdinin hafifleyeceğini umması; bir âşığın, şairlerin başından geçen hadiseleri şiir diliyle kendisinden sonrakilere yansıtmak...

ŞAİRNAMELERDE ŞEREF TAŞLIOVA
....

ŞARKIŞLALI BİR ÂŞIK AİLE
Bağrından yetiştirdiği âşıklarıyla ün yapan Sivas, coğrafi alan itibariyle Türkiye’nin ikinci büyük ilidir. Merkez ilçe dahil 17 ilçeye sahiptir. Âşıklar, en fazla bu ilçelerden Divriği, kangal ve Şarkışla’da kümelenmiştir. Yazımızda tanıtacağımız âşık ailesi de Şarkışla yöresindendir....

ŞEHİRE GÖÇ VE KÖYE ÖZLEM OLGUSUNUN ÂŞIK
Sivas, Orta Anadolu’da tarihi önemi haiz bir ildir. Daha ilk çağlardan itibaren birçok kavim burada iskân tutmuş, kendisinden izler bırakmıştır. Bunun yanında Sivas, başkentlik yapmış,...

ŞEMSEDDİN SİVASΒNİN MEVLİD-İ NEBİ ADLI ESERİNİN YENİ BİR NÜSHASI
Şemseddin Sivasî Zile’de doğmuştur. Doğum tarihi hakkında birbirine yakın birkaç rakam telaffuz edilmişse de 1520 yılında doğduğu üzerindeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Zile’de doğduğu için kendisine Zilî de denilmiştir....

ŞEREF TAŞLIOVA - REYHANÎ KARŞILAŞMASI
....

TALİBÎ COŞKUN’UN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ
Talibî, âşıklar yöresi sivas’ın yetiştirdiği güçlü şairlerden birisidir. 1900 yılında Altınyayla (Eski adı: Tonus)’da doğdu, 12 Mart 1976’da Ankara’da vefat etti, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Hayatı daha ziyade gurbette sefillikle geçti....

TÜRK HALK ŞİİRİNDE MISRA BAŞI KAFİYELER
Türk şiirinin ilk örneklerinde kafiye, mısra başındaydı. Reşit Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri adlı eserinde, kafiyeyi nazmın en önemli şartlarından biri olarak görür ve tespit edilebilen ilk Türk şiirlerinde kafiyenin mısra başında kullanıldığına işaret eder. ...

TÜRK HALK ŞİİRİNDE ÖLÜM SONRASI DİLEKLER
Türk halk şiirinde ölüm sonrası dilekler, muhteva ve konu itibariyle çeşitlilik gösterir. Elimizdeki mevcut malzemeden hareketle dilekleri, taşıdıkları özelliklere göre, şöyle bir gruplandırmaya tabi tutabiliriz:...

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.