Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
 
BİYOGRAFİ

Doğan Kaya

Dr. Doğan KAYA1952 Mayıs'ında Sıvas’ın Acıyurt köyünde doğdu. İskender ve Kadriye’nin oğludur. Altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğudur. Kaya, Sivas’ta Dört Eylül İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Sivas Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi (1970). 1974’te bu bölümden mezun oldu. Sivas Lisesi, Diyarbakır Dicle Öğretmen Lisesi, Aksaray Ortaköy Lisesi, Bakırköy İmam-Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Askerlik hizmetini yedek subay olarak Kırklareli’nin Vize ilçesinde yerine getirdi. 1983’te Cumhuriyet Üniversitesi'nin açmış olduğu Halk Edebiyatı Uzmanlığı kadrosu imtihanına girip başarılı oldu ve bu göreve getirildi. 1988’de C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü "Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme" konulu tezini vererek yüksek lisansını, 1991’de G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî" konulu teziyle de doktorasını yaptı. Yazdığı şiirlerin bir kısmında Mahcubî mahlasını kullandı. 2002-2003 öğretim yılında Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. İLESAM, Türkiye Yazarlar Birliği ve Folklor Araştırmaları Kurumu üyesi olan Kaya, evli ve Sibel, Zeynep Aslıhan ve Tâhâ Tuna adında üç çocuk babasıdır. Muhtelif yıllarda şu ödülleri aldı:
  1. 1991 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından, "İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü-91"

  2. 2001 yılında Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik Kulübü tarafından “Halkbilimi Araştırma ve Hizmet Ödülü”,

  3. 2006’da Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsünce verilen “2006 Türklük Bilimine Hizmet Ödülü”,

  4. 2008’de de Şarkışla Âşık Veysel Halk Kültürü Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi tarafından “Âşık Veysel Halk Kültürüne Katkı Ödülü”nü aldı.

  5. 2010 Osmaniye Folklor Araştırma Derneği tarafından verilen Türk Kültürüne Hizmet Ödülü ve nihayet

  6. 9 Nisan 2011 günü Sivas Hizmet Vakfı tarafından verilen Sivas Folkloruna Hizmet Ödülü,

  7. 17 Haziran 2012 günü Kars Belediyesi Dede Korkut Ödülü,

  8. 10 Aralık 2016 Halk Kültürlerini Araştırma Derneği (HKAK), Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü,

  9. 19 Şubat 2017 TROYA Folklor Araştırmaları Derneği, Pertev Naili Boratav-Halkbilim Ödülünü aldı. KİTAPLARI:Âşık İsmetî (l984), Ruhsatî’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi (l985, 2009), Şairnameler (l990, 2009), Âşık Ruhsatî Bibliyografyası (l992), Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (l993), Âşık Minhacî (l994, 2006), Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî (l994, 1999, 2005, 2010), Âşık Sefil Selimî-Çobanın Can Pınarı (1996), Âşık Zakirî (1996), Sızırlı Âşık Hasan (Coşarî), (1997), Acıyurtlu Halk Şairleri (1999), Anonim Halk Şiiri (1999,      2014.), Halk Hikâyeleri-1 (M. Sabri Koz ile birlikte), (2000), Âşık Edebiyatı Araştırmaları (2000), Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği ve Türk Halk Şiirinde Beddualar (2001), Bir Dastan Kehramanı Mehrali Bey (2001), Sivas’ta Bıçakçılık (Uğur Mesçi ile birlikte), (2002), Çamşık Ozanları (2002), Halkbilim Araştırmaları (2002), Âşık Edebiyatına Giriş (2003), Yaşnameler (2004), Âşık Veysel (2004, 2011), Âşık Talibi Coşkun (2005), Âşıkların Diliyle Sivas (2006), Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü (2007, 2010, 2014), Sivas Halk Şairleri (5 Cilt, 2009). Âşık Şenlik’in Selman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyesi (2009), Âşık Şenlik’in Sevdekâr ile Gülenaz Hanım Hikâyesi (2009), Şarkışlalı Âgâhî (2009), Yunus Emre ve Seçme Beyitler (2009), Kaya Çiçekleri (2010), Sivas Halk Oyunları Halk Oyuncuları Davul ve Zurna Sanatçıları (2011), Sözlük Destanlar (2011), Çöm Çöm Çömbelek-Sivas Çocuk Oyunları (2011), Âşık Şenlik’in Lâtif Şah ile Mihriban Sultan Hikâyesi (2012), Sivas’ta Yatırlar ve Ziyaret Yerleri (2012), Kırgız Destanları (2015), Gelenekten Geleceğe Sivas’ta Müzik (2017).
ANSİKLOPEDİLERDE DOĞAN KAYA

ANSİKLOPEDİLERE YAZDIĞI MADDELER

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI LİSANS TEZLERİ

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

DOĞAN KAYA HAKKINDA YAZILANLAR

DOĞAN KAYA İLE RÖPORTAJ-MÜLAKAT

HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

HAZIRLADIĞI TEZLER

KATILDIĞI KONFERANS-SEMPOZYUM-KONGRELER

KİTAPLARININ KÜNYELERİ

KİTAPLARININ TANITIMLARI

MUHTELİF KİTAPLARDA DOĞAN KAYA’YA TEŞEKKÜRLER

YAZILARI


Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.