Oryginalny Cialis Bez Recepty Oryginalna Viagra Bez Recepty Oryginalna Viagra Cena Cialis Oryginalny Kamagra Cialis Oryginalny Oryginalny Cialis Bez Recepty Oryginalny Cialis Najtaniej Cialis Super Active Oryginalna Viagra Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale
Anonim rnler
k Edebiyat
Belgeler-dller
Biyografik Yazlar
Destan
Din-Tasavvuf Edebiyat
Doan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tantm Yazlar
Kitaplara Sunu Yazlar
Trk
Yaknlar
 

ADL SULTAN DESTANI
Adil Sultan destan, tarihi olaylar zerine kurulmu bir destandr. Destanda yiit ve yakkl Krm Kalgay (ehzadesi) Adil Giray'n yetimesi, zellikleri, Farslarla yapt savalar srasnda, Molla Hasan mevkiinde Farslara esir dmesi (30. XI. 1578), daha sonra Kahkaha Kalesinde ldrlmesi konu edilmitir....

AHMET HARAM DESTANI
Dil, halkbilim ve edebiyat asndan nem arz eden hikyenin tamam 816 beyittir. Konusu aktr. Eserin asl ismi destan olmakla beraber, eser muhteva yn ile bugnk anlamda destandan ziyade halk hikyesi hviyeti gsterir. Baz blmlerde vakann Trklerin bulunduu...

ALPAMI DESTANI
Eski Ouz destanlarndandr. lk defa 1939 ylnda Bahlardan derlenmitir. Destan iki ksmdan ibarettir. Nazmla nesrin iie olduu ananev Trk destanlarndandr. XVI. yzylda ekillenen bu destan on alt kavmin birlemesinden ortaya kan Kongrat kabilesinin hayatn aksettirir. Kongrad kabilesi nceleri Aral gl kenarnda yayordu....

IK EDEBYATINDA ESNAF VE DESTANLARI
....

IK EDEBYATINDA SZLK DESTANLAR
....

BATTAL GAZ DESTANINDA DEYMLER
Trk Halk Edebiyatnn kaynaklar sz konusu edildiinde ilk akla gelenler madd kltr kaynaklar ile szl ve yazl eserlerdir. Szl kaynaklar, folklorik bilgileri nesilden nesile aktaran kaynak kiilerdir. Yazl eserlerin ise eitleri oktur. Menakpnmeler, velayetnmeler...

BATTAL GAZ DESTANINDAK BELDELER VE TABAT
Tarih boyunca dnya milletleri arasnda nemli bir yere sahip olan Trk milletinin en karakteristik vasflarndan biri, eitli varlklar, olaylar, mefhumlar karsndaki tavr ve bunlara verdikleri isimdir. Nitekim Trkler, yzyllar boyunca iskn ettikleri blgelerde da, ova, nehir, kuyu, kaya, ta, dere, tepe, kla, harabe ve hyklere eitli...

BR AR, K DESTAN
....

ORA BATIR DESTANI
ora adnda iki kahramann varlg bilinmektedir. Birisi; yukarda sz ettigimiz tarihi hviyete sahip olan ve halkn nefretini kazanms olan ora Mirza'dr. Tarihi vasfa sahip ora Batr, l532'de Safa Giray'n Krm'dan kovulmas srasnda etkili olmus bir isimdir. 1545 ylnda Kazan'n...

DEDE KORKUT
......

DEDE KORKUT HKAYELERNDEN 'BEGL OGLI EMRENN BOYI'NIN TAHLL'
yz altms alt alp ava binse, kanlu geyik zerine yorys olsa, Begil ne yay kurar idi, ne oh atar idi, buganun sgnun boynna atar idi, ekip turgurur idi. Aruk olsa kulagn deler idi ayda bell olsun diy, amma semz...

DEDE KORKUTTA TRK DESTANLARI VE HALK HKYELERNDE OUZ UYKUSU
......

DESTAN AR SLEYMAN SACI
......

HALK EDEBYATINDA YEMEK DESTANLARI
Halk Edebiyatnda nemli yere sahip olan destanlarn olduka eitli konular vardr. Hata diyebilir ki, klarmz, hemen her konuda destan sylemitir. Yemek destanlar da bunlardan birisidir. Yemek destanlar, ihtiva ettii yemek eitleri ve buna bal gdalar ile birlikte...

' OUZA TA OUZ AS OLUP BEYREK LD BOYI'NIN TAHLL
Bilindii gibi Dede Korkut Kitabnda on iki hikye vardr. Biz bu almamzda sonuncu hikye olan Ouza Ta Ouz asi Olup Beyrek lgi Boyn tahlil etmeye alacaz. Temas edeceimiz konularn balcalar unlardr....

KIRGIZLARIN SON BYK MANASISI SAYAKBAY KARALAYEV
Sayakbay (1894-7 Mays 1971), Manas, Semetey, Seytek ve onlarn devam olan Kenen, Almsark, Kulansark destanlarnn tamamn bilen ve XX. yzylda Krgzlarn yetitirdii en byk destancdr. Uzmanlar onu XX. Asrn Homerosu olarak nitelendirmitir. Gerek Manas gerekse...

KIRGIZLARIN YAAYAN DRT BYK MANASISI
Muhtar Avezova gre Karakol Mektebi ve Narn Mektebi olmak zere iki Manas mektebi vardr. Sayakbay Karalayev birincinin, Sagmbay Orozbakolu ise ikincisinin temsilcisidir. Ancak Rahmatullin Manaslar blgelerine gre drt gruba ayrmtr. Bunlar; y, Isk Gl, Tyan ang ve Gney blgesidir....

KROLU
......

KROLU KOLLARININ YEN VARYANTLARI
te Krolu Destan da edebiyatmzda Kitab- Dede Korkut, Alpam, Tahir ile Zhre, k Garip, Arzu Kamber gibi kendisine geni bir corafyada yaama imkn bulmu eserlerimizden birisidir. Bu eserler asrlar boyunca halkmz bir yandan elendirmi ve bir yandan da iinde tad kltr eleriyle eitmitir. Halk hikyeleri, bir bakma...

KROLUNUN CNUN VE GRN BEY KOLU
......

Sayfalar: 1 2

Arama Balantlar letiim Ziyareti Defteri
Ana Sayfa| Anonim rnler| k Edebiyat| Belgeler-dller| Biyografik Yazlar| Destan| Din-Tasavvuf Edebiyat| Doan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fkra| Fotoraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tantm| Kitap Sunu| Trk| Yaknlar|
Copyright 2009 Doan Kaya - Site iindeki bilgileri kaynak gstererek kullanabilirsiniz.