Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TÜR VE ŞEKİL
......

KAHRAMANMARAŞ KAYNAKLI BİR CÖNK VE ÖZELLİKLERİ
....

KANGALLI EMSALΒNİN TOKAT SEFERİ, TOKATLI İLHAMÎ İLE KARŞILAŞMASI
Emsalî, saz çalamayan, ancak irticali kuvvetli bir âşıktır. Arap alfabesine ve dini bilgilere vakıf birisidir. Uzun müddet köylerde imamlık yapmıştır. Halk şiiri geleneğini iyi bilen Emsalî, Ruhsatî Kolu âşıklarındandır....

KARACAOĞLAN VE DADALOĞLU'NUN DELİKTAŞLI RUHSATİ'YE ETKİLERİ
Aşık Edebiyatının temsilcisi aşıklar, eserlerini ortaya koyarken, şüphesiz bir takım sebeplerden etkilenirler....

KARACAOĞLAN'IN EFSANEVÎ KİŞİLİĞİ
Karacaoğlan hakkında yurdun muhtelif yerlerinde çeşitli efsaneler anlatmaktadır. Efsaneler müstakil olarak anlatıldığı gibi, bazı halk hikâyelerinin içinde de bulunabilmektedir. Karacaoğlan'ın efsanevî kişiliğini incelerken, tespit ettiğimiz...

KARŞILAŞMA, ATIŞMA VE DEYİŞME KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE FEYMANΒDEN ÖRNEKLER
Âşık tarzı şiir geleneği içinde karşılaşmalar, mümtaz bir yere sahiptir. Aslında, kişilerin birbiriyle manzum olarak söyleşmesi, Türklerde çok eskilere dayanır. İnsanlar, evde birlikte iş yaparken, tarlada çalışırken, yolda karşılaştıklarında yahut düğünlerde gruplar halinde...

KENDİ DİLİNDEN ÂŞIK SEFİL SELİMÎ
'Çoğu benden kağıt hüccet arıyor / Hal bilmeyen dip dedemi soruyor'...

KISASLI ÂŞIK SEFAΒNİN AKROSTİŞ HÜKÜMLÜ ŞİİRLERİ*
Yayımlandığı yer: Bilimsel Eksen, S. 30, Bahar-Yaz 2020, s. 30-43....

KORONAYI ATLATAN ÂŞIKLARIN DİLİNDEN KORONA
......

KOSOVA TÜRKLERİNDE MISRA BAŞI KAFİYE
....

KUL HİMMET’İN BİLİNMEYEN DEYİŞLERİ
Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Aslanoğlu, her iki çalışmasında şiirleri mahlaslarına göre ayırmış, gerek şiirlerinden gerekse tarihi vesika ve derlemelere dayanarak bu isimler hakkında yorum ve değerlendirmeler yapmıştır....

KUL HİMMET’İN ŞİİRLERİNİ İHTİVA EDEN YAZMA BİR ŞİİR MECMUASI
Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir......

KUL SEVİNDİK
......

KÜLTÜRÜMÜZDE CÖNKLERİN ÖNEMİ VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLER
Kelimenin milliyeti hakkında iki görüş vardır. Birinci görüş kelimenin Cava ve malaya dillerindeki “conk” sözü ili ilgilidir. İkincisi de Aka Seyyid Muhammed Ali’ye göre kelimenin aslı Türkçedir ve “türlü konuların özellikle çeşitli şairlerden seçilmiş şiirlerin yazılı olduğu kitap veya defter” anlamına gelir....

MAHCUBÎ (DOĞAN KAYA) ŞİİRLERİ
......

MAHMUT İLE NİGAR
Mahmut ile Nigar hikayesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma....

MÜSLÜM SÜMBÜL
......

OZAN BİRÇARE
....

OZAN YUSUF POLATOĞLU
Hakkında bugüne kadar araştırma yapılmamış ve tanıtma yazısı yazılmamış olan Polatoğlu'nu, Türk okuyucusuna ilk defa tanıtacağız....

PİR SULTAN ABDAL VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE BAZI ŞİİRLERİ
Pir Sultan, Türk edebiyatının önemli simalarından olup adından en çok söz edilen şairlerdendir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. XVI. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Haydar’dır. Hayatı menkabelerle doludur. Yıldızeli’nin Banaz köyünde doğmuş, çocukluğu bu köyde geçmiştir....

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.