Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
 

KOSOVA TÜRKLERİNDE MISRA BAŞI KAFİYE
....

KUL HİMMET’İN BİLİNMEYEN DEYİŞLERİ
Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Aslanoğlu, her iki çalışmasında şiirleri mahlaslarına göre ayırmış, gerek şiirlerinden gerekse tarihi vesika ve derlemelere dayanarak bu isimler hakkında yorum ve değerlendirmeler yapmıştır....

KÜLTÜRÜMÜZDE CÖNKLERİN ÖNEMİ VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLER
Kelimenin milliyeti hakkında iki görüş vardır. Birinci görüş kelimenin Cava ve malaya dillerindeki “conk” sözü ili ilgilidir. İkincisi de Aka Seyyid Muhammed Ali’ye göre kelimenin aslı Türkçedir ve “türlü konuların özellikle çeşitli şairlerden seçilmiş şiirlerin yazılı olduğu kitap veya defter” anlamına gelir....

MAHMUT İLE NİGAR
Mahmut ile Nigar hikayesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma....

MÜSLÜM SÜMBÜL
......

OZAN YUSUF POLATOĞLU
Hakkında bugüne kadar araştırma yapılmamış ve tanıtma yazısı yazılmamış olan Polatoğlu'nu, Türk okuyucusuna ilk defa tanıtacağız....

PİR SULTAN ABDAL VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE BAZI ŞİİRLERİ
Pir Sultan, Türk edebiyatının önemli simalarından olup adından en çok söz edilen şairlerdendir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. XVI. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Haydar’dır. Hayatı menkabelerle doludur. Yıldızeli’nin Banaz köyünde doğmuş, çocukluğu bu köyde geçmiştir....

SATRANÇ VE VEZN-İ AHAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Şiirlerini hece ile ortaya koyan halk şairleri, zaman zaman aruz vezni ile de şiirler vücuda getirmişlerdir. Bunda, bir bakıma kendilerini hor gören divan şairlerine karşı güçlerini gösterme kaygısının önemli rolü olmuştur. Hatta divan şairlerine duyulan tepki ve kendilerinin...

SIDKÎ BABA’NIN ŞİİRLERİNDE ŞEKİLLER VE TÜRLER
......

SİVAS HALK ŞAİRLERİNİN BEDDUA ŞİİRLERİ
......

SİVAS İLBEYİ YÖRESİ TÜRKMENLERİ HALK ŞAİRLERİ
Geniş bir yüzölçümüne sahip Sivas'ta idari bölünmenin dışında halkın kendince isimlendirdiği yöreler vardır. Bunlar; Emlek Yöresi, Çamşıhı Yöresi ve İlbeyi / Elbeyi Yöresidir. Bu yörelerin hepsinde de edebiyatımızda iz bırakmış önemli halk şairleri yetişmiştir....

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE ŞAİRLERİN HIZIR NİTELEMELERİ
......

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE ŞAH HATAYİ
Aslanoğlu, aynı şekilde Hatayî mahlaslı şairleri de ayırmış, bunları bir kitap halinde toplamıştır. Bunları da şöyle sıralayabiliriz: Hatayî, Can Hatayî, Derdimend Hatayî, Derviş Hatayî, Kul Hatayî, Pir Hatayî, Sultan Hatayî ve Şah Hatayî’dir. Aslanoğlu, bu tespitiyle edebiyatımıza önemli bir katkıda bulunmuştur....

SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE YER ALAN ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ
Cönkler Aşık Edebiyatının en önemli kaynaklarıdır....

SİVAS’IN GURUR KAYNAĞI: ÂŞIK RUHSATÎ
Ruhsatî’den ikinci derecede bahsedilmesinin sebebi nedir? Onu bütün olarak yeterince tanıyor muyuz? Acaba, Ruhsatî’nin şiirlerindeki üslup ve teknik özellikler, işlediği konular, ifade tarzı diğer âşıklara nazaran daha mı zayıftır? Elbetteki cevabımız Ruhsatî’nin XX. Yüzyıl âşıkları içinde en güçlülerden biri olduğu yönündedir....

SİVAS’TA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN BUGÜNKÜ DURUMU
Âşık Edebiyatının Sivas’taki ilk temsilcilerine XVI. yüzyılda rastlamaktayız. Kul Hüseyin, Pir Ali, Pir Gaib Abdal, Pir Sultan Abdal ve Samut bu yüzyılda adından söz edeceğimiz âşıklardır. XVII. yüzyılda Budala, Hüseyin Abdal, İsmail, Karaoğlan, Kul Mustafa, Senem; XVIII. Yüzyılda da Ali Nebi, Hayranî, Kul Mehmet, Öksüz, Sefil Öksüz Sivas’ta yetişen önemli simalardır....

SİVASLI ÂŞIKLARDAN MEZAR KONULU ŞİİRLER
İnsan hayatının “beşik-eşik-keşik’’ olarak nitelendirilen üç dönüm noktası vardır: Doğum, hayat ve ölüm. Folklorumuzda bunların her biri, ayrı bir önemi haizdir ve başlı başına çalışmayı gerektirir....

SİVASLI ÂŞIKLARIN GÖZ KONULU ŞİİRLERİ
Gerek divan şiirinde gerekse halk şiirinde güzel tasviri yapılırken, her ne kadar, kaş, kirpik yüz, dudak ve saç gibi unsurlar da konu edilmekle beraber, en fazla göz üzerinde durulur. Sevgilinin boyu, ağzı, dişi, burnu, endamı, boynu, gerdanı, yürüyüşü hemen her şair tarafından en güzel sıfatlarla değerlendirilmiştir....

SİVASLI ÂŞIKLARIN KIBRIS KONULU ŞİİRLERİ
Kıbrıs, Türkiye Türklerinin gönül bağı olduğu, özdeşleştiği bir adadır. Adada yaşayan Türklerin maruz kaldıkları, baskılar, zulümler ve katliamlar Anadolu insanını yürekten yaralamış; maddi ve manevi yardım yapmak için seferber olmuştur....

SİVASLI ÂŞIKLARIN MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ DESTANLARI
Âşıklar yatağı olarak nitelendirilen Sivas’taki âşıklar, tüm yurdu derinden etkileyen Marmara Depremi karşısında duyarsız kalmamış düşünce, inanç, kanaat ve dileklerini şiirleştirerek ölümsüzleştirmiştir. Biz, çalışmamızla ilgili olarak dokuz şiir tespit edebildik....

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.