Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

Morkoç, Kübra - Dijital Bedenlerin Kullandığı Atasözleri ve Deyimler
Morkoç, Kübra (2021), “Dijital Bedenlerin Kullandığı Atasözleri ve Deyimler”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 899-917....

Nazlı, Atiye - Atasözleri Hangi Anlamda Kullanılır?
Nazlı, Atiye (2021), “Atasözleri Hangi Anlamda Kullanılır?”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 919-931....

Önal, Mehmet Naci - Atasözlerinde Kalıplaşma ve Estetik
Önal, Mehmet Naci (2021), “Atasözlerinde Kalıplaşma ve Estetik”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 933-948....

Özarslan, Metin ve E. Oya Gümüş - Ardıç Ağacı ve Tütsü Olarak Kırgızistan’da Kullanılması
Özarslan, Metin ve E. Oya Gümüş (2021), “Ardıç Ağacı ve Tütsü Olarak Kırgızistan’da Kullanılması”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 949-971....

Özdemir, Ahmet - Şiirimizde Tevafuk, İntihal, Nazire ve Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
Özdemir, Ahmet (2021), “Şiirimizde Tevafuk, İntihal, Nazire ve Üçüncü Şahısların Sorumluluğu”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 973-998....

Özdemir, Mehmet - Âşık Kahvesinden Medyaya Doğru Bir Gelenek Yolculuğu: Gümüşhaneli Âşık Kul Nuri
Özdemir, Mehmet (2021), “Âşık Kahvesinden Medyaya Doğru Bir Gelenek Yolculuğu: Gümüşhaneli Âşık Kul Nuri”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 999-1021....

Özdemir, Nebi - Âşıklık Geleneği ve Kültürel Patronajlık
Özdemir, Nebi (2021), “Âşıklık Geleneği ve Kültürel Patronajlık”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1023-1065....

Özkan, İsa - Alıp Manaş'tan Bamsı Beyrek'e
Özkan, İsa (2021), “Alıp Manaş'tan Bamsı Beyrek'e”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1067-1072....

Özmen, Ferhat - Anadolu Masallarında “Katır-Satır Seçimiyle İlgili Bitiş Formelleri” Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Özmen, Ferhat (2021), “Anadolu Masallarında “Katır-Satır Seçimiyle İlgili Bitiş Formelleri” Üzerine Bir Tahlil Denemesi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1073-1083....

Paçacıoğlu, Burhan - Yozlaştırılan Türkçemiz-I
Paçacıoğlu, Burhan (2021), “Yozlaştırılan Türkçemiz-I”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1095-1107....

Pehlivan, Gürol - Sanal Ortamda Sümmânî
Pehlivan, Gürol (2021), “Sanal Ortamda Sümmânî”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1109-1126....

Qəzənfərqızı, Aynur - Aşıq Camal ve Mühiti
Qəzənfərqızı, Aynur (2021), “Aşıq Camal ve Mühiti”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1135-1144....

Qasımlı, Maharram - Aşıq Ədəbiyyatinin Millî və Tarixi Özəlliyi
Qasımlı, Maharram (2021), “Aşıq Ədəbiyyatinin Millî və Tarixi Özəlliyi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1127-1134....

Sakaoğlu, Saim - Ad Bilimi Dünyasına Nasıl Girdim?
Sakaoğlu, Saim (2021), “Ad Bilimi Dünyasına Nasıl Girdim?”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1145-1152....

Sayar, Sait - Halkbilimi Anlatı Türlerinin Değişim ve Dönüşüm Dönemlerinde Bir Yazar Olarak Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve Eserleri
Sayar, Sait (2021), “Halkbilimi Anlatı Türlerinin Değişim ve Dönüşüm Dönemlerinde Bir Yazar Olarak Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve Eserleri”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1153-1167....

Sever, Mustafa - Âşık Veysel’in Yaşamında Kırılma Noktaları ve Bunların Kişiliğine Etkileri
Sever, Mustafa (2021), “Âşık Veysel’in Yaşamında Kırılma Noktaları ve Bunların Kişiliğine Etkileri”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1169-1178....

Solmaz, Erhan - Uşak'tan Derlenen Bilmecelerin Konu-Yapı-Şekil ve İşlevleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Solmaz, Erhan (2021), “Uşak'tan Derlenen Bilmecelerin Konu-Yapı-Şekil ve İşlevleri Bağlamında Değerlendirilmesi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1179-1193....

Süleymanova, Leman - Dambur ve Saz İlişkileri
Süleymanova, Leman (2021), “Dambur ve Saz İlişkileri”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1195-1207....

Şahin, Halil İbrahim - Türkmenistan’da “Aydım” Söyleme Geleneği
Şahin, Halil İbrahim (2021), “Türkmenistan’da “Aydım” Söyleme Geleneği”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1209-1226....

Şahin, Salih - Bir Destan Kahramanı Mihrali Bey’e Hamidiye Sancağı Verilmesi
Şahin, Salih (2021), “Bir Destan Kahramanı Mihrali Bey’e Hamidiye Sancağı Verilmesi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1227-1240....

Sayfalar: 1 2 3 4 5

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.