Anonim Ürünler
Âşık Edebiyatı
Belgeler-Ödüller
Biyografik Yazılar
Destan
Dinî-Tasavvufî Edebiyat
Doğan Kaya
Efsane-Masal-Hikaye
Fotoğraflar
Halkbilim
Kitaplar
Kitap Tanıtım Yazıları
Kitaplara Sunuş Yazıları
Türkü
Yakınları
Doğan Kaya Armağanı
 

Eken, Cengiz - Toprak Mahkûmları, On Yılın Romanı, Cephe Gerisi, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın Adlı Romanlarda Toplumsal Bir Yük Hâline Gelen Ödev: Vergi
Eken, Cengiz (2021), “Toprak Mahkûmları, On Yılın Romanı, Cephe Gerisi, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın Adlı Romanlarda Toplumsal Bir Yük Hâline Gelen Ödev: Vergi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 625-633....

Ekici, Metin - Âşık Sümmânî’nin Vatan ve Millet Anlayışı
Ekici, Metin (2021), “Âşık Sümmânî’nin Vatan ve Millet Anlayışı”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 635-647....

Emeç, Gökçe - Kazak Türklerinin Atasözlerinde Stereotipler
Emeç, Gökçe (2021), “Kazak Türklerinin Atasözlerinde Stereotipler”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 649-665....

Ercan, Necla Gül - Gizli Kalmış Yönleriyle Selami Münir Yurdatap’ın Hayatı ve Halk Edebiyatı Eserleri
Ercan, Necla Gül (2021), “Gizli Kalmış Yönleriyle Selami Münir Yurdatap’ın Hayatı ve Halk Edebiyatı Eserleri”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 667-674....

Gökbel, Ahmet - Mevlânâ ve Hacı Bektâş-ı Velî’de İnsan Telakkisi
Gökbel, Ahmet (2021), “Mevlânâ ve Hacı Bektâş-ı Velî’de İnsan Telakkisi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 675-682....

Gökşen, Rukiye ve Cengiz Gökşen - Temel Fıkralarında Kadın
Gökşen, Rukiye ve Cengiz Gökşen (2021), “Temel Fıkralarında Kadın”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 683-696....

Gümüş, Şule - Sözün Büyülü Gücü: Kırgız Türklerinin Destanlarında Kargış Motifi
Gümüş, Şule (2021), “Sözün Büyülü Gücü: Kırgız Türklerinin Destanlarında Kargış Motifi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 697-712....

Güvenç, Ahmet Özgür - Karagöz’ün İlk ve Ortaöğretim Müfredatı Öğretiminde Kullanımı: Karagöz Öğrenci Ansiklopedisi Örneği
Güvenç, Ahmet Özgür (2021), “Karagöz’ün İlk ve Ortaöğretim Müfredatı Öğretiminde Kullanımı: Karagöz Öğrenci Ansiklopedisi Örneği”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 713-727....

Güzel, Cavit - Metinlerarasılık/Yenidenyazım Bağlamında Çankırı’dan Derlenen İki Tepegöz Anlatısı
Güzel, Cavit (2021), “Metinlerarasılık/Yenidenyazım Bağlamında Çankırı’dan Derlenen İki Tepegöz Anlatısı”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 729-746....

Hein, Joachim [Çev. Ali Osman Öztürk ] - Kitab-ı Dede Korkut’un 1958 Tarihli Almanca Çevirisi (Das Buch des Dede Korkut) İçin Son Söz
Hein, Joachim (2021), “Kitab-ı Dede Korkut’un 1958 Tarihli Almanca Çevirisi (Das Buch des Dede Korkut) İçin Son Söz”, Çev. Ali Osman Öztürk, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 1085-1094....

İnayet, Alimcan - Uygur Ağıtlarının Şekil, İçerik ve İcra Özellikleri Üzerine
İnayet, Alimcan (2021), “Uygur Ağıtlarının Şekil, İçerik ve İcra Özellikleri Üzerine”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 747-759....

Kaan Çelikten, Esra - Türk Dilinin Sözlükleri ve Doğan Kaya’nın Sözlük Çalışmaları
Kaan Çelikten, Esra (2021), “Türk Dilinin Sözlükleri ve Doğan Kaya’nın Sözlük Çalışmaları”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 165-177....

Kalafat, Yaşar - Baskil Halk Kültüründe Kod Oluşturmuş Birtakım İnanç Kültleri
Kalafat, Yaşar (2021), “Baskil Halk Kültüründe Kod Oluşturmuş Birtakım İnanç Kültleri”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 761-782....

Kaya, Taha Tuna - Dadaloğlu’nun Yattığı Yerle İlgili Yeni Görüşler
Kaya, Taha Tuna (2021), “Dadaloğlu’nun Yattığı Yerle İlgili Yeni Görüşler”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 1, s. 783-792....

Kirişçioğlu, M. Fatih - Daşhovuz Vilayetinden Üç Türkmen Masalı ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Kirişçioğlu, M. Fatih (2021), “Daşhovuz Vilayetinden Üç Türkmen Masalı ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 793-801....

Koz, M. Sabri - 19. Yüzyılda Bir Halk Şairinin Yazıp Yayımladığı Ermeni Harfleriyle Türkçe Nasreddin Hoca Kitabı
Koz, M. Sabri (2021), “19. Yüzyılda Bir Halk Şairinin Yazıp Yayımladığı Ermeni Harfleriyle Türkçe Nasreddin Hoca Kitabı”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 803-826....

Köksal, M. Fatih - Kastamonulu İshâk-zâde Fevzî Mecmuası’nda Erzurumlu Emrâh
Köksal, M. Fatih (2021), “Kastamonulu İshâk-zâde Fevzî Mecmuası’nda Erzurumlu Emrâh”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 827-866....

Kurtoğlu, Orhan - Türk Edebiyatında Elifnâme ve Hüsnî’nin Elifnâme’si
Kurtoğlu, Orhan (2021), “Türk Edebiyatında Elifnâme ve Hüsnî’nin Elifnâme’si”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 867-881....

Melikzade, Tohid - İran Azerbaycan’ın Qerb Bölgelerinde Folklor Potansiyelleri ve Folklorun Toplanma Tedqiq ve Neşrinde Bezi Problemler ve Çözüm Yolları
Melikzade, Tohid (2021), “İran Azerbaycan’ın Qerb Bölgelerinde Folklor Potansiyelleri ve Folklorun Toplanma Tedqiq ve Neşrinde Bezi Problemler ve Çözüm Yolları”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 883-888....

Memmedova-Kekeç, Elmira - Yaşnamelerde Mekân Anlayışı: Rza Baharlı`nın “Vücudname”si Örneğinde
Memmedova-Kekeç, Elmira (2021), “Yaşnamelerde Mekân Anlayışı: Rza Baharlı`nın “Vücudname”si Örneğinde”, Doğan Kaya Armağanı-70. Yaş Hatırası, Ed. S. S. Yılmaz, H. Çelikten, E. Kaan Çelikten, Sivas: Vilayet Yayınları, C. 2, s. 889-897....

Sayfalar: 1 2 3 4 5

Arama Bağlantılar İletişim Ziyaretçi Defteri
Ana Sayfa| Anonim Ürünler| Âşık Edebiyatı| Belgeler-Ödüller| Biyografik Yazılar| Destan| Dinî-Tasavvufî Edebiyat| Doğan Kaya| Efsane-Masal-Hikaye-Fıkra| Fotoğraflar| Halkbilim| Kitaplar| Kitap Tanıtım| Kitap Sunuş| Türkü| Yakınları| Doğan Kaya Armağanı|
© Copyright 2009 Doğan Kaya - Site içindeki bilgileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz.